Xem và xóa lịch sử dịch

Bạn có thể tìm và xóa bản dịch cũ bằng ứng dụng Google Dịch hoặc trên trình duyệt như Chrome hoặc Firefox.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Dịch trên trình duyệt dành cho thiết bị di động, như Chrome, thì lịch sử đó không chia sẻ với ứng dụng Dịch.

Xem bản dịch trước đây

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
  2. Lịch sử hiển thị ở cuối Màn hình chính. Để xem bản dịch, hãy nhấn vào một cụm từ.

Mẹo: Để tìm các bản dịch sau này, hãy tìm hiểu cách lưu bản dịch vào sổ từ vựng và thành ngữ.

Xóa kết quả trong quá khứ

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
  2. Tìm lịch sử ở dưới cùng Màn hình chính. Để xóa một từ hoặc cụm từ, hãy vuốt từ hoặc cụm từ đó sang trái hoặc sang phải.

Xóa lịch sử

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu và sau đó Cài đặt Cài đặt.
  3. Nhấn vào Xóa lịch sử và sau đó .
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?