ดูและลบประวัติการแปล

คุณจะค้นหาและนำคำแปลเก่าออกไปได้โดยใช้แอป Google แปลภาษาหรือในเบราว์เซอร์ อย่างเช่น Chrome หรือ Firefox

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Google แปลภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Chrome ระบบจะไม่แชร์ประวัติในเบราว์เซอร์กับแอปแปลภาษา

ดูคำแปลที่มีอยู่เดิม

  1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ประวัติจะแสดงที่ด้านล่างที่หน้าจอหลัก หากต้องการดูคำแปล ให้แตะวลี

เคล็ดลับ: หากต้องการดูคำแปลในภายหลัง โปรดดูวิธีบันทึกคำแปลลงใน Phrasebook

ลบคำแปลที่มีอยู่เดิม

  1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ค้นหาประวัติที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก นำคำหรือวลีออกด้วยการเลื่อนคำแปลไปทางซ้ายหรือขวา

ล้างประวัติ

  1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
  3. แตะล้างประวัติ จากนั้น ใช่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร