Visa eller radera översättningshistorik

Med appen Google Översätt kan du läsa och radera tidigare översättningar även när du inte är ansluten till internet.

På Google Översätt för webben sparas språk som du översätter från och till.

Visa tidigare översättningar

 1. Öppna appen Översätt .
 2. Tidigare översättningar visas längst ned på startskärmen.
 3. Du öppnar en tidigare översättning genom att trycka på den.

Tips! Du kan också spara översättningar i en parlör så att du kan använda dem senare.

Radera tidigare översättningar

 1. Öppna appen Översätt .
 2. Tidigare översättningar visas längst ned på startskärmen.
 3. Svep översättningen som ska tas bort åt vänster eller höger.

Radera översättningshistoriken

 1. Öppna appen Översätt .
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster. Tryck på Inställningar Inställningar och sedan Rensa historik.
 3. Tryck på Ja.
Visa översättningshistoriken i mobilens webbläsare

Tidigare översättningar visas även på sidan Google Översätt på mobilen. Översättningshistoriken där delas inte med appen Översätt.

 1. Besök sidan Google Översätt.
 2. Tryck på Historik längst ned på sidan. En lista med tidigare översättningar visas.
 3. Du öppnar en tidigare översättning genom att trycka på den.
Rensa översättningshistoriken i mobilens webbläsare
 1. Besök sidan Google Översätt.
 2. Tryck på Historik längst ned på sidan. En lista med tidigare översättningar visas.
 3. Tryck på Rensa historik.
 4. Du tillfrågas om du vill ta bort alla översättningar. Tryck på OK.

Obs! Historiken i mobilens webbläsare delas inte med appen Översätt.

Rensa tidigare språkval i webbläsaren på mobilen

Språk som du har översatt från och till sparas på Google Översätt för webben. Om du vill rensa tidigare språkval läser du mer om hur du rensar cacheminne och cookies.