Visa eller radera översättningshistorik

Med appen Google Översätt kan du läsa och radera tidigare översättningar även när du inte är ansluten till internet.

På Google Översätt för webben sparas språk som du översätter från och till.

Visa tidigare översättningar

 1. Öppna appen Översätt Appen Översätt.
 2. Du kan visa dina tidigare översättningar längst ned på startskärmen.
 3. Tryck på en tidigare översättning om du vill öppna den.

Tips! Läs mer om hur du sparar översättningar i en parlör så att du kan visa dem senare.

Radera tidigare översättningar

 1. Öppna appen Översätt Appen Översätt.
 2. Du kan visa dina tidigare översättningar längst ned på startskärmen.
 3. Svep översättningen som ska tas bort åt vänster eller höger.

Radera översättningshistoriken

 1. Öppna appen Översätt Appen Översätt.
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänsteroch sedan Inställningar Inställningar och sedan Rensa historik.
 3. Tryck på Ja.

I mobilens webbläsare

Obs! Historiken i mobilens webbläsare delas inte med appen Översätt.

Visa översättningshistoriken i mobilens webbläsare
 1. Besök Google Översätt.
 2. Tryck på Historik längst ned på sidan. En lista med tidigare översättningar visas.
 3. Tryck på en tidigare översättning om du vill öppna den.
Rensa översättningshistoriken i mobilens webbläsare
 1. Besök Google Översätt.
 2. Tryck på Historik längst ned på sidan. En lista med tidigare översättningar visas.
 3. Tryck på Rensa historik.
 4. Du tillfrågas om du vill ta bort alla översättningar. Tryck på OK.
Rensa tidigare språkval i mobilens webbläsare

Språk som du har översatt från och till sparas på Google Översätt för webben. Om du vill rensa tidigare språkval rensar du cacheminnet och cookies. Läs mer om hur det går till.