แปลข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณแปลคำหรือวลีได้โดยใช้แอป Google แปลภาษาหรือเบราว์เซอร์ อย่างเช่น Chrome หรือ Safari

หมายเหตุ: หากต้องการแปลภาษาใน Chrome บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะต้องใช้ JavaScript ดูวิธีเปิด JavaScript

แปลข้อความ

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ใน iPhone หรือ iPad
 2. เลือกภาษาที่จะแปล ดังนี้
  1. จาก: ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะและเลือกภาษา
  2. เป็น: ที่ด้านขวาบน ให้แตะและเลือกภาษา
 3. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการแปล
  เคล็ดลับ: เขียนคำหรือวลีในประโยคที่สมบูรณ์เพื่อให้บริบทที่ถูกต้องในการแปล
 4. คุณจะเห็นผลการแปลโดยอัตโนมัติ หากไม่เห็น ให้แตะ "แปล" ดูรายละเอียด

เคล็ดลับ

 • หากต้องการดูผลการแปลในโหมดเต็มหน้าจอ ให้ถืออุปกรณ์ในแนวนอน
 • คุณแปลภาษาในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ อย่างเช่น Chrome ได้ด้วย ดูวิธีการ

ฟังคำแปล

หากต้องการฟังการออกเสียงคำแปล ให้แตะ "ฟัง" ฟัง

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงในการแปล ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกตัวเลือก เช่น
  • หากต้องการเปลี่ยนสำเนียง ให้แตะภาษาถิ่น แล้วเลือกภูมิภาค
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร