Dịch cuộc hội thoại song ngữ

Bạn không thể nói và dịch cùng lúc trên Google Dịch cho web. Nhưng bạn có thể làm vậy trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?