तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको पृष्ठ हाल तपाईंको भाषामा उपलब्ध छैन। तपाईं पृष्ठको फेदबाट कुनै अर्को भाषालाई चयन गर्न सक्नुहुन्छ वा Google Chrome को अन्तर्निर्मित अनुवाद सुविधा को प्रयोग गरेर कुनै पनि वेबपृष्ठलाई आफूले चाहनुभएको भाषामा तुरुन्त अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ।

Translate a bilingual conversation

The Translate app lets you translate in near real-time while someone speaks a different language. For example, you can translate a classroom lecture or speech. You can also use your Pixel Buds to get real-time translations.

Step 1: Start translation

 1. Open the Translate app Translate.
 2. At the top left and top right:
  • Tap the languages shown.
  • Tap the languages each of you speak.
 3. Tap Conversation Conversation.
 4. Say something.

Step 2: Talk & translate

 • To translate anything said in either language into the other language, tap Auto Auto.
 • To stop or start translation in one language, tap Speak Speak.
 • To hear a translation again, tap the top text box.
 • To continue your conversation, tap Auto Auto.

Step 3: Finish translation

To stop translation, at the top left, tap Back Back.

Languages

Languages you can have a conversation in
 • Afrikaans
 • Arabic
 • Catalan
 • Chinese
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Hindi
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovak
 • Spanish
 • Swedish
 • Thai
 • Turkish
 • Vietnamese
Was this helpful?
How can we improve it?
खोज
खोज खाली गर्नुहोस्
खोज बन्द गर्नुहोस्
Google एपहरू
मुख्य मेनु
Search Help Center
true
73122
false