Μετάφραση δίγλωσσης συνομιλίας

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Translate.
 2. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε τις γλώσσες για τη συνομιλία σας.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε Συνομιλία .
  • Το μικρόφωνο ανιχνεύει αυτόματα πότε σταματά η μία γλώσσα και ξεκινά η άλλη.
 4. Για να ακούσετε μια μετάφραση, πατήστε οποιοδήποτε μέρος του κειμένου.
 5. Για παύση ή συνέχιση της μετάφρασης, πατήστε Ομιλία Speak.
 6. Για έξοδο από τη μετάφραση, πατήστε Πίσω Πίσω στο επάνω μέρος.

Αυτόματη ανίχνευση γλώσσας

Από προεπιλογή, η γλώσσα της ομιλίας ανιχνεύεται αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανίχνευση και να ενεργοποιήσετε τη μη αυτόματη ανίχνευση:

 1. Πατήστε Αυτόματη ανίχνευση γλώσσας .
 2. Πατήστε τα μικρόφωνα κάτω από οποιαδήποτε γλώσσα προτού ξεκινήσετε να μιλάτε.

Λειτουργία πρόσωπο με πρόσωπο

Στη λειτουργία πρόσωπο με πρόσωπο, κάθε ομιλητής μπορεί να δει τη μεταγραφή και τη μετάφραση της γλώσσας του στα δύο μισά της οθόνης.

 1. Για να δείτε μεταφράσεις στη λειτουργία πρόσωπο με πρόσωπο, πατήστε Πρόσωπο με πρόσωπο .
 2. Για παύση ή συνέχιση της μετάφρασης, πατήστε Ομιλία Speak.
 3. Για έξοδο από τη λειτουργία πρόσωπο με πρόσωπο, πατήστε Κλείσιμο Κλείσιμο X.

Αυτόματη αναπαραγωγή

Όταν η Αυτόματη αναπαραγωγή είναι ενεργοποιημένη, η εφαρμογή διαβάζει αυτόματα τις μεταφράσεις όταν ο ομιλητής κάνει κάποια παύση.

 1. Στο επάνω μέρος της εφαρμογής Μετάφραση, πατήστε Ρυθμίσεις
 2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Αυτόματη αναπαραγωγή.

Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε το μέγεθος του κειμένου, πατήστε Ρυθμίσεις . Έπειτα, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού