Oversæt en tosproget samtale

 1. Åbn appen Oversæt Translate på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Vælg sprogene for din samtale nederst på skærmen.
 3. Tryk på Samtale nederst på skærmen.
  • Mikrofonen registrerer automatisk, når det ene sprog stopper, og det andet sprog starter.
 4. Tryk på en del af teksten for at høre en oversættelse.
 5. Tryk på Indtal Speak for at sætte oversættelsen på pause eller genoptage den .
 6. Tryk på Tilbage Tilbage øverst for at afslutte oversættelsen.

Automatisk registrering af sprog

Sproget, der tales, registreres som standard automatisk. Sådan slår du automatisk registrering fra og aktiverer manuel registrering:

 1. Tryk på Automatisk registrering af sprog .
 2. Tryk på mikrofonerne under et af sprogene, før du taler.

Ansigt til ansigt-tilstand

I tilstanden Ansigt til ansigt kan hver person se transskriptionen og oversættelsen af hvert af sine egne sprog på hver halvdel af skærmen.

 1. Hvis du vil se oversættelser i tilstanden Ansigt til ansigt, skal du trykke på Ansigt til ansigt .
 2. Tryk på Indtal Speak for at sætte oversættelsen på pause eller genoptage den.
 3. Tryk på Luk Luk X for at afslutte ansigt til ansigt-tilstanden.

Automatisk afspilning

Når automatisk afspilning er aktiveret, læser appen automatisk oversættelser op, når en højttaler sættes på pause.

 1. Tryk på Indstillinger øverst i appen Oversæt. 
 2. Slå Automatisk afspilning til eller fra.

Tip! Tryk på Indstillinger for at justere tekststørrelsen. Brug derefter skyderen.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu