Tải xuống ngôn ngữ để sử dụng ngoại tuyến

Bạn có thể tải ngôn ngữ xuống thiết bị của mình. Làm như vậy cho phép bạn dịch các ngôn ngữ này ngay cả khi không có kết nối Internet.

Sau khi bạn đã tải một ngôn ngữ xuống, bạn có thể dịch ngôn ngữ đó bằng cách xem nội dung cần dịch qua ống kính máy ảnh của thiết bị. Hãy xem cách các ngôn ngữ hoạt động với tính năng dịch nhanh thông qua máy ảnh.

Chọn và tải ngôn ngữ xuống

 1. Hãy chắc chắn là bạn đã kết nối với mạng Wi-Fi.
 2. Mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
 3. Ở một bên của màn hình, ở trên cùng, hãy nhấn vào ngôn ngữ.
 4. Bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn tải xuống, hãy nhấn vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống. Nếu không có biểu tượng này thì ngôn ngữ đó không thể tải xuống được.
 5. Nếu được yêu cầu tải tệp ngôn ngữ xuống, hãy nhấn vào tùy chọn Tải xuống.

Bên cạnh mỗi ngôn ngữ lưu trên thiết bị, bạn sẽ thấy biểu tượng Đã tải xuống Downloaded.

Tải ngôn ngữ xuống khi không có Wi-Fi

Bạn có thể yêu cầu Dịch tải ngôn ngữ xuống mà không cần kết nối Wi-Fi. Các tệp ngôn ngữ tương đối nhỏ nhưng việc tải xuống mà không có Wi-Fi có thể ảnh hưởng đến chi phí nhà cung cấp dịch vụ di động tính cho bạn.

 1. Mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhấn vào Sử dụng dữ liệu.
 5. Nhấn vào mục Tải xuống tệp bản dịch ngoại tuyến.
  • Để luôn được hỏi trước khi tải xuống mà không cần Wi-Fi, hãy nhấn vào tùy chọn Hỏi trước khi tải xuống.
  • Để luôn tải xuống dữ liệu di động khi bạn không thể sử dụng Wi-Fi, hãy nhấn vào tùy chọn Sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động.

Cập nhật hoặc xóa ngôn ngữ

 1. Hãy chắc chắn là bạn đã kết nối với mạng Wi-Fi.
 2. Mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
 3. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Dịch ngoại tuyến.
 4. Bạn sẽ thấy danh sách ngôn ngữ có sẵn.
  • Để nâng cấp một ngôn ngữ lên gói ngôn ngữ chất lượng cao hơn, hãy nhấn vào tùy chọn Nâng cấp bên cạnh ngôn ngữ.
  • Để cập nhật một ngôn ngữ trên thiết bị, hãy nhấn vào tùy chọn Cập nhật bên cạnh ngôn ngữ.
  • Để xóa một ngôn ngữ khỏi thiết bị, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa gói tải đã về. Khi được hỏi bạn có muốn xóa gói ngoại tuyến không, nhấn vào tùy chọn Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?