ดาวน์โหลดภาษาเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์

คุณสามารถดาวน์โหลดภาษาต่างๆ ลงในอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้แปลภาษาเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หลังจากดาวน์โหลดภาษาแล้ว คุณอาจแปลภาษาได้โดยดูผ่านกล้องของอุปกรณ์ ดูภาษาที่ใช้ได้กับการแปลทันใจด้วยกล้อง

เลือกและดาวน์โหลดภาษา

 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
 2. เปิดแอป "แปลภาษา" แอปแปลภาษา
 3. ที่ด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอด้านบน ให้แตะภาษา
 4. ข้างภาษาที่ต้องการดาวน์โหลด ให้แตะ "ดาวน์โหลด" ดาวน์โหลด หากไม่มีภาษาที่ต้องการ แสดงว่าภาษานั้นไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
 5. หากได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลดไฟล์ภาษา ให้แตะดาวน์โหลด

คุณจะเห็น "ดาวน์โหลดแล้ว" Downloaded ข้างๆ ภาษาที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์

ดาวน์โหลดภาษาโดยไม่ใช้ Wi-Fi

คุณบอกให้แอปแปลภาษาดาวน์โหลดภาษาโดยไม่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ไฟล์ภาษามีขนาดเล็ก แต่การดาวน์โหลดโดยไม่ใช้ Wi-Fi อาจส่งผลต่อค่าบริการของผู้ให้บริการมือถือ

 1. เปิดแอป "แปลภาษา" แอปแปลภาษา
 2. แตะ "เมนู" เมนู
 3. แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 4. แตะปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
 5. แตะดาวน์โหลดไฟล์แปลแบบออฟไลน์
  • หากต้องการให้ระบบถามทุกครั้งก่อนที่จะดาวน์โหลดโดยไม่ใช้ Wi-Fi ให้แตะถามก่อนดาวน์โหลด
  • หากต้องการดาวน์โหลดโดยใช้เน็ตมือถือทุกครั้งเมื่อใช้ Wi-Fi ไม่ได้ ให้แตะใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ

อัปเดตหรือนำภาษาออก

 1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
 2. เปิดแอป "แปลภาษา" แอปแปลภาษา
 3. แตะ "เมนู" เมนู แล้ว การแปลแบบออฟไลน์
 4. คุณจะเห็นรายการของภาษาที่มีอยู่
  • หากต้องการอัปเกรดภาษาไปใช้แพ็กภาษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น ให้แตะอัปเกรดข้างภาษานั้น
  • หากต้องการอัปเดตภาษาในอุปกรณ์ ให้แตะอัปเดตข้างภาษานั้น
  • หากต้องการลบภาษาออกจากอุปกรณ์ ให้แตะ "นำออก" นำแพ็กเกจที่ดาวน์โหลดมาออก เมื่อระบบถามว่าต้องการนำแพ็กเกจออฟไลน์ออกใช่ไหม ให้แตะนำออก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร