Prenos jezikov za uporabo brez povezave s spletom

Jezike lahko prenesete v napravo. Tako boste lahko prevajali brez internetne povezave.

Ko prenesete jezik v napravo, boste morda lahko prevajali tudi tako, da ga boste gledali skozi objektiv fotoaparata. Oglejte si, kateri jeziki delujejo s takojšnjim prevajanjem s fotoaparatom.

Izbira in prenos jezikov

 1. Preverite, ali je vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi.
 2. Odprite aplikacijo Prevajalnik Aplikacija Prevajalnik.
 3. Na poljubni strani zaslona se dotaknite želenega jezika na vrhu.
 4. Dotaknite se ikone za prenos Prenos poleg jezika, ki ga želite prenesti. Če te možnosti ne vidite, jezika ni mogoče prenesti.
 5. Če se prikaže poziv za prenos jezikovne datoteke, se dotaknite možnosti Prenesi.

Poleg vsakega jezika, ki ga boste shranili v napravo, bo prikazana ikona prenesenega elementa Downloaded.

Prenos jezikov brez povezave Wi-Fi

Prevajalnik lahko jezike prenese tudi brez povezave Wi-Fi. Jezikovne datoteke so majhne, vendar lahko prenos brez povezave Wi-Fi vpliva na strošek, ki vam ga zaračuna operater mobilne telefonije.

 1. Odprite aplikacijo Prevajalnik Aplikacija Prevajalnik.
 2. Dotaknite se ikone menija Meni.
 3. Dotaknite se ikone za nastavitve Nastavitve.
 4. Dotaknite se možnosti Uporaba podatkov.
 5. Dotaknite se možnosti Prenos datotek za prevajanje brez povezave.
  • Če želite, da vas sistem pred prenosom brez povezave Wi-Fi vedno vpraša za dovoljenje, se dotaknite možnosti Pred prenosom vprašaj.
  • Če želite vedno, kadar ne morete uporabiti povezave Wi-FI, izvesti prenos z mobilnimi podatki, se dotaknite možnosti Uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje.

Posodobitev ali odstranitev jezikov

 1. Preverite, ali je vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi.
 2. Odprite aplikacijo Prevajalnik Aplikacija Prevajalnik.
 3. Dotaknite se ikone menija Meni in nato Prevajanje brez povezave.
 4. Prikazal se bo seznam razpoložljivih jezikov.
  • Če želite nadgraditi jezik na jezikovni paket višje kakovosti: poleg jezika se dotaknite možnosti Nadgradi.
  • Če želite posodobiti jezik v napravi: poleg želenega jezika se dotaknite možnosti Posodobi.
  • Če želite jezik izbrisati iz naprave, se dotaknite ikone za odstranitev Odstranitev prenesenega paketa. Na poziv, ali želite odstraniti paket za uporabo brez povezave, se dotaknite možnosti V redu.