Pobieranie pakietów językowych do tłumaczenia offline

Na swoje urządzenie możesz pobierać pakiety językowe. W ten sposób możesz korzystać z Tłumacza także w przypadku braku połączenia z internetem.

Gdy pobierzesz pakiet językowy na urządzenie, możesz tłumaczyć tekst widziany obiektywem aparatu urządzenia. Sprawdź, jakie języki są obsługiwane przez tłumaczenia na bieżąco z użyciem aparatu

Wybór i pobieranie pakietów językowych

 1. Upewnij się, że masz połączenie z siecią Wi-Fi.
 2. Otwórz aplikację Tłumacz Aplikacja Tłumacz.
 3. Kliknij nazwę języka widoczną u góry po obu stronach ekranu.
 4. Kliknij ikonę pobierania Pobierz widoczną obok wybranego języka. Jeśli ta opcja nie jest widoczna, nie można pobrać pakietu językowego.
 5. Gdy wyświetli się pytanie o pobranie pakietu językowego, kliknij Pobierz.

Obok nazwy każdego języka zapisanego na urządzeniu będzie pokazana ikona pobranego pakietu Downloaded.

Pobieranie pakietów językowych bez Wi-Fi

Możesz skonfigurować Tłumacza tak, by pobierał pakiety językowe bez dostępu do sieci Wi-Fi. Pliki pakietów językowych są małe, ale ich pobieranie bez połączenia z siecią Wi-Fi może spowodować naliczenie opłaty przez operatora sieci komórkowej.

 1. Otwórz aplikację Tłumacz Aplikacja Tłumacz.
 2. Kliknij menu Menu.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. Kliknij Transmisja danych.
 5. Kliknij Pobierz pliki do tłumaczenia offline.
  • Aby przed pobraniem pliku poza siecią Wi-Fi zawsze pojawiała się prośba o potwierdzenie, kliknij Zapytaj przed pobraniem.
  • Aby zawsze pobierać pliki przez mobilną transmisję danych, gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna, kliknij Korzystaj z Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Aktualizowanie lub usuwanie pakietów językowych

 1. Upewnij się, że masz połączenie z siecią Wi-Fi.
 2. Otwórz aplikację Tłumacz Aplikacja Tłumacz.
 3. Kliknij Menu Menu a potem Tłumaczenie offline.
 4. Wyświetli się lista dostępnych pakietów językowych.
  • Aby zaktualizować pakiet językowy do jego ulepszonej wersji, obok jego nazwy kliknij Uaktualnij.
  • Aby zaktualizować pakiet językowy na urządzeniu, obok nazwy języka kliknij Aktualizuj.
  • Aby usunąć pakiet językowy z urządzenia, kliknij Usuń Usuń pobrany pakiet. W odpowiedzi na pytanie, czy chcesz usunąć pakiet języków do tłumaczenia offline, kliknij Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?