Mag-download ng mga wika upang magamit offline

Maaari kang mag-download ng mga wika sa iyong device. Sa pamamagitan nito, maisasalin mo ang mga ito kahit walang koneksyon sa Internet.

Pagkatapos mong mag-download ng isang wika, maisasalin mo ito sa pamamagitan ng pagtingin sa lens ng camera ng device mo. Tingnan ang mga wikang gumagana gamit ang agarang pagsasalin gamit ang camera.

Pumili at mag-download ng mga wika

 1. Tiyaking konektado ka sa isang Wi-Fi network.
 2. Buksan ang Translate app Translate app.
 3. Sa alinmang panig ng screen, sa itaas, i-tap ang wika.
 4. Sa tabi ng wikang gusto mong i-download, i-tap ang I-download I-download. Kung wala ito doon, hindi maaaring i-download ang wika.
 5. Kung hininging i-download ang file ng wika, i-tap ang I-download.

Sa tabi ng bawat wikang naka-save sa device mo, makikita mo ang Na-download Downloaded.

Mag-download ng mga wika nang walang Wi-Fi

Maaari mong sabihan ang Translate na mag-download ng mga wika nang walang koneksyon sa Wi-Fi. Maliit ang mga file ng wika, ngunit maaaring maapektuhan ng mga singilin ng mobile carrier mo ang pag-download nang walang Wi-Fi.

 1. Buksan ang Translate app Translate app.
 2. I-tap ang Menu Menu.
 3. I-tap ang Mga Setting Mga Setting.
 4. I-tap ang Paggamit ng data.
 5. I-tap ang I-download ang mga offline package.
  • Para laging tanungin bago mag-download nang walang Wi-Fi, i-tap ang Itanong bago mag-download.
  • Para laging mag-download nang walang mobile data kapag hindi ka makagamit ng Wi-Fi, i-tap ang Gamitin ang Wi-Fi o mobile network.

Mag-update o mag-alis ng mga wika

 1. Tiyaking konektado ka sa isang Wi-Fi network.
 2. Buksan ang Translate app Translate app.
 3. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Offline na pagsasalin.
 4. May makikita kang listahan ng mga available na wika.
  • Para mag-upgrade ng isang wika sa isang mas mataas na kalidad na language pack, sa tabi ng wika, i-tap ang I-upgrade.
  • Para mag-update ng isang wika sa device mo, sa tabi ng wika i-tap ang I-update.
  • Para mag-delete ng wika mula sa device mo, i-tap ang Alisin Alisin ang na-download na package. Kapag tinanong kung gusto mong alisin ang offline na package, i-tap ang Alisin.