Mag-download ng mga wika upang magamit offline

Puwede kang mag-download ng mga wika sa iyong device. Sa tulong nito, maisasalin mo ang mga ito nang walang koneksyon sa internet.

Pagkatapos mong mag-download ng wika, maisasalin mo ito kapag itinapat mo ang lens ng camera ng iyong device sa ganitong wika. Tingnan ang mga wikang gumagana sa mga agarang pagsasalin gamit ang camera.

Pumili at mag-download ng mga wika

 1. Bago ka mag-download ng mga wika, kumonekta sa Wi-Fi.
 2. Buksan ang Translate app Translate app.
 3. Sa ibaba, piliin ang wikang gusto mong i-download.
 4. Sa tabi ng wika, i-tap ang I-download .
  • Kung wala ito doon, hindi puwedeng i-download ang wika.
  • Kung hihilingin nito sa iyong i-download ang file ng wika, i-tap ang I-download.

Tip: Sa Translate app, lalabas ang iyong mga na-save na wika bilang Na-download .

Mag-download ng mga wika nang walang Wi-Fi

Dahil maliit ang mga file ng wika, kapag hindi ka nakakonekta sa Wi-Fi, puwede mong i-download ang mga ito gamit ang mobile data. Kung hindi ka gagamit ng Wi-Fi, posible nitong maapektuhan ang mga singil ng iyong mobile carrier.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Translate app Translate app.
 2. I-tap ang Menu  at pagkatapos ay Mga SettingSettings at pagkatapos ay Paggamit ng data.
 3. I-tap ang Mga na-download na wika.
  • Para palaging kumpirmahin bago ka mag-download nang walang Wi-Fi: I-tap ang Magtanong bago mag-download.
  • Para palaging gumamit ng mobile data kapag hindi ka makagamit ng Wi-Fi: I-tap ang Gamitin ang Wi-Fi o mobile network.

Mag-update o mag-alis ng mga wika

 1. Kumonekta sa Wi-Fi.
 2. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Translate app Translate app.
 3. I-tap ang Menu at pagkatapos ay Mga na-download na wika .
 4. Makakatanggap ka ng listahan ng mga available na wika.
  • Para mag-upgrade ng isang wika sa isang language pack na mas mataas ang kalidad: Sa tabi ng wika, i-tap ang I-upgrade.
  • Para mag-update ng wika sa iyong device: Sa tabi ng wika, i-tap ang I-update.
  • Para mag-delete ng wika sa iyong device: I-tap ang Alisin . Kapag tinanong kung gusto mong alisin ang na-download na package, i-tap ang Alisin.
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
6236613882566819071