Dịch bằng chữ viết tay hoặc bàn phím ảo

Bạn có thể viết các ký tự hay cụm từ và xem bản dịch cho các ký tự và cụm từ đó bằng ứng dụng Google Dịch. Chức năng này rất hữu ích nếu bàn phím của bạn không sử dụng các ký tự hoặc biểu tượng bạn muốn dịch.

 1. Mở ứng dụng Dịch Translate.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào ngôn ngữ gốc bạn muốn dịch.
 3. Ở dưới cùng, nhấn vào ngôn ngữ cần dịch sang.
 4. Nhấn vào biểu tượng Viết tay handwriting icon.
  • Nếu nút này không xuất hiện thì tức là không dịch được ngôn ngữ đó bằng tính năng viết tay.
 5. Trong hộp có nội dung "Viết vào đây", hãy viết một ký tự, từ hoặc cụm từ.
  • Khi bạn ngừng vẽ, Dịch sẽ hiển thị bản dịch phù hợp nhất.
  • Để thêm khoảng cách giữa các mục, hãy nhấn Phím cách.
  • Để xóa ký tự, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa lùi Phím lùi.
 6. Khi bạn đã xong, hãy nhấn vào biểu tượng Dịch Translate.

Mẹo: Nếu bạn cần viết ký tự chậm hơn, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt. Sau đó, hãy tắt chế độ Chèn tự động.

Thông tin có liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính