Dịch bằng chữ viết tay hoặc bàn phím ảo

Bạn có thể viết các ký tự hay cụm từ và nhận bản dịch của các ký tự và cụm từ đó bằng ứng dụng Dịch. Chức năng này rất hữu ích nếu bàn phím của bạn không sử dụng các ký tự hoặc biểu tượng bạn muốn dịch.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch sang và dịch từ đó.
  • Từ: Ở dưới cùng bên trái, hãy chọn một ngôn ngữ.
  • Tới: Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn một ngôn ngữ.
 3. Nhấn vào hộp văn bản.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Viết tay .
  • Nếu nút này chuyển sang màu xám thì tính năng viết tay không hoạt động cho ngôn ngữ đó.
  • Để chuyển lại về bàn phím khi tùy chọn cài đặt viết tay đang bật, ở thanh trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Bàn phím .
 5. Trong hộp có nội dung "Viết vào đây", hãy viết một ký tự, từ hoặc cụm từ. Khi bạn ngừng viết, Dịch sẽ hiển thị bản dịch phù hợp nhất.
  • Để thêm khoảng cách giữa các mục nhập: Nhấn vào biểu tượng Phím cách Dấu cách.
  • Để xóa ký tự: Nhấn vào biểu tượng Xóa lùi Phím lùi.
  • Để hủy nhập dữ liệu: Nhấn vào biểu tượng Hủy Hủy.
 6. Khi bạn đã xong, hãy nhấn vào biểu tượng Dịch Translate.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính