Dịch bằng chữ viết tay hoặc bàn phím ảo

Bạn có thể viết các ký tự hay cụm từ và xem bản dịch của các ký tự và cụm từ đó bằng ứng dụng Dịch. Chức năng này rất hữu ích nếu bàn phím của bạn không sử dụng các ký tự hoặc biểu tượng bạn muốn dịch.

 1. Mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó ngôn ngữ gốc bạn muốn dịch.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó ngôn ngữ đích cần dịch sang.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Viết tay Viết tay.
  • Nếu nút này chuyển sang màu xám thì tính năng viết tay không hoạt động cho ngôn ngữ đó.
 5. Trong hộp có nội dung "Viết vào đây", hãy viết một ký tự, từ hoặc cụm từ. Khi bạn ngừng vẽ, Dịch sẽ hiển thị bản dịch phù hợp nhất.
  • Để thêm khoảng cách giữa các mục nhập, hãy nhấn vào biểu tượng Phím cách Dấu cách.
  • Để xóa ký tự, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa lùi Phím lùi.
  • Để hủy nhập dữ liệu, hãy nhấn vào biểu tượng Hủy Hủy.
 6. Khi bạn đã xong, hãy nhấn vào biểu tượng Dịch Translate.

Lưu ý: Để thay đổi kích thước hộp chữ viết tay, hãy chạm và giữ biểu tượng Kéo Kéo. Sau đó di chuyển đến vị trí cao hơn hoặc thấp hơn trên màn hình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?