Oversett med håndskrift eller virtuelt tastatur

Du kan tegne ord eller setninger og se oversettelsen av dem med Oversetter-appen. Dette er nyttig hvis tastaturet ditt ikke bruker bokstavene eller symbolene du vil oversette.

  1. Åpne Oversetter-appen Oversetter-appen.
  2. Trykk på språket øverst til venstre og så språket du oversetter fra.
  3. Trykk på språket øverst til høyre og så språket du vil oversette til.
  4. Trykk på pennikonet Tegn. Hvis knappen er nedtonet, fungerer ikke håndskrift for det aktuelle språket.
  5. Tegn en bokstav, et ord eller en setning i boksen der det står «Skriv her». Når du er ferdig med å tegne, viser Oversetter resultatet med best samsvar.
    • For å legge til mellomrom mellom oppføringer, trykk på mellomromstasten.
    • For å slette bokstaver, trykk på tilbaketasten Tilbaketast.
  6. Trykk på Oversett Translate når du er ferdig.