तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको पृष्ठ हाल तपाईंको भाषामा उपलब्ध छैन। तपाईं पृष्ठको फेदबाट कुनै अर्को भाषालाई चयन गर्न सक्नुहुन्छ वा Google Chrome को अन्तर्निर्मित अनुवाद सुविधा को प्रयोग गरेर कुनै पनि वेबपृष्ठलाई आफूले चाहनुभएको भाषामा तुरुन्त अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ।

Translate with handwriting or virtual keyboard

You can draw letters or phrases and see their translation using the Translate app. This is useful if your keyboard doesn’t use the letters or symbols you want to translate.

 1. Open the Translate app Translate app.
 2. At the top left, tap the Down arrow Down arrow and then the language you’re translating from.
 3. At the top right, tap the Down Arrow Down arrow and then the language to translate into.
 4. At the top right, tap Handwrite Handwriting.
  • If the button is grayed out, handwriting doesn’t work for that language.
 5. Under "Write here," draw a character, word, or phrase. When you stop drawing, Translate shows the closest match.
  • To add spaces between entries, tap Space Space.
  • To delete letters, tap Backspace Backspace.
  • To undo typing, tap Undo Undo.
 6. When you’re done, tap Translate Translate.

Note: To resize the handwriting box, touch and hold Drag Drag. Then drag it higher or lower on the screen.

Was this helpful?
How can we improve it?
खोज
खोज खाली गर्नुहोस्
खोज बन्द गर्नुहोस्
Google एपहरू
मुख्य मेनु
Search Help Center
true
73122
false