תרגום בעזרת כתב יד או מקלדת וירטואלית

בעזרת האפליקציה Translate אפשר לכתוב באופן ידני אותיות וביטויים ולחפש את התרגום שלהם. אפשרות זו שימושית אם במקלדת לא קיימים האותיות או הסמלים שרוצים לתרגם.

 1. פותחים את האפליקציה Translate אפליקציית Translate.
 2. בפינה הימנית העליונה מקישים על החץ למטה חץ למטה ואז שפת המקור.
 3. בפינה השמאלית העליונה מקישים על החץ למטה חץ למטה ואז שפת היעד.
 4. בפינה השמאלית העליונה מקישים על הסמל 'כתב יד' כתיבה ידנית.
  • אם הלחצן מופיע באפור, אפשרות הכתיבה הידנית לא נתמכת בשפה זו.
 5. מתחת ל"כותבים כאן", מציירים תו, מילה או ביטוי. בסיום הכתיבה, האפליקציה Translate תציג את ההתאמה הקרובה ביותר.
  • כדי להוסיף רווחים בין הביטויים, מקישים על מקש הרווח רווח.
  • כדי למחוק אותיות, מקישים על המקש Backspace מחיקה לאחור.
  • כדי לבטל הקלדה, מקישים על סמל הביטול Undo.
 6. בסיום מקישים על סמל התרגום Translate.

הערה: כדי לשנות את גודל התיבה של הכתיבה הידנית, לוחצים לחיצה ארוכה על סמל הגרירה גרירה. לאחר מכן, גוררים אותה למקום גבוה או נמוך יותר במסך.