Magsalin gamit ang sulat-kamay o virtual na keyboard

Maaari kang gumuhit ng mga titik o parirala at tingnan ang pagsasalin ng mga ito gamit ang Translate app. Ito ay kapaki-pakinabang kung ang keyboard mo ay hindi gumagamit ng mga titik o simbolong gusto mong isalin.

  1. Buksan ang Translate app Translate app.
  2. Sa kaliwang itaas, i-tap ang wika at pagkatapos ay ang wikang isasalin mo.
  3. Sa kanang itaas, i-tap ang wika at pagkatapos ay ang wika kung saan isasalin.
  4. I-tap ang Draw Gumuhit. Kung na-gray out ang button na ito, hindi gagana ang sulat-kamay para sa wikang ito.
  5. Sa kahon na nagsasabing "Magsulat dito," gumuhit ng character, salita, o parirala. Kapag huminto ka na sa pagguhit, ipapakita ng Translate ang pinakamalapit na tugma.
    • Para magdagdag ng mga space sa pagitan ng mga entry, i-tap ang space.
    • Para mag-delete ng mga titik, i-tap ang Backspace Backspace.
  6. Kapag tapos ka na, i-tap ang Isalin Translate.