Μετάφραση με γραφή ή εικονικό πληκτρολόγιο

Μπορείτε να σχεδιάσετε γράμματα ή φράσεις και να δείτε τη μετάφρασή τους με την εφαρμογή Μετάφραση. Αυτό είναι χρήσιμο εάν το πληκτρολόγιό σας δεν χρησιμοποιεί τα γράμματα ή τα σύμβολα που θέλετε να μεταφράσετε.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Επιλέξτε τις γλώσσες από και προς τις οποίες θέλετε να μεταφράσετε.
  • Από: Κάτω αριστερά, επιλέξτε μια γλώσσα.
  • Προς: Κάτω δεξιά, επιλέξτε μια γλώσσα.
 3. Πατήστε το πλαίσιο κειμένου.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Γραφή .
  • Εάν το κουμπί είναι γκριζαρισμένο, η λειτουργία γραφής δεν είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη γλώσσα.
  • Για να επιστρέψετε στο πληκτρολόγιο όταν η ρύθμιση γραφής είναι ενεργή, στην επάνω γραμμή, πατήστε Πληκτρολόγιο .
 5. Στην ενότητα "Γράψτε εδώ", σχεδιάστε έναν χαρακτήρα, μια λέξη ή μια φράση. Μόλις σταματήσετε να σχεδιάζετε, η Μετάφραση θα εμφανίσει την πλησιέστερη αντιστοιχία.
  • Για να προσθέσετε κενά μεταξύ των καταχωρίσεων: Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος Διάστημα.
  • Για να διαγράψετε γράμματα: Πατήστε Backspace Backspace.
  • Για να αναιρέσετε την πληκτρολόγηση: Πατήστε Αναίρεση Undo.
 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε Μετάφραση Translate.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
1507335455467952636
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73122