Prevajanje z govorom

Če ima naprava mikrofon, lahko prevedete izgovorjene besede in besedne zveze. Pri nekaterih jezikih boste slišali izgovorjene prevode.

Translate by speech

 1. Open the Translate app Aplikacija Prevajalnik.
 2. At the top, select the languages to translate between.
 3. Tap Speak Speak.
  • If this button is grayed out, the spoken language can't be translated.
 4. After it says "Speak now," say what you want to translate.

Tip: Learn how to translate a bilingual conversation.

Change your speech settings

 1. Open the Translate app Aplikacija Prevajalnik.
 2. Tap Menu Meni in nato Settings.
 3. Pick a setting. For example:
  • To automatically speak translated text, tap Speech input. Then, turn on "Speak output."
  • To translate offensive words, tap Speech input. Then, turn off "Block offensive words."
  • To choose from available dialects, tap Region. Then, select the language and dialect.

Spreminjanje hitrosti zvoka

 1. Odprite aplikacijo Prevajalnik Aplikacija Prevajalnik.
 2. Dotaknite se ikone menija Meni in nato Nastavitve in nato Hitrost.
 3. Izberite možnost Navadno, Počasi ali Počasneje.