Μετάφραση μέσω ομιλίας

Εάν η συσκευή σας διαθέτει μικρόφωνο, μπορείτε να μεταφράσετε εκφωνημένες λέξεις και φράσεις. Σε ορισμένες γλώσσες, μπορείτε να ακούσετε μια εκφώνηση της μετάφρασης.

Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιείτε αναγνώστη οθόνης με λειτουργία ήχου, συνιστάται η χρήση ακουστικών, καθώς η φωνή του αναγνώστη οθόνης μπορεί να παρεμποδίσει τη μεταγραφή της ομιλίας.

Μετάφραση μέσω ομιλίας

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Επιλέξτε τις γλώσσες από και προς τις οποίες θέλετε να μεταφράσετε.
  • Από: Κάτω αριστερά, επιλέξτε μια γλώσσα.
  • Προς: Κάτω δεξιά, επιλέξτε τη γλώσσα μετάφρασης. 
 3. Πατήστε Ομιλία Speak.
  • Αν αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο, δεν είναι δυνατή η μετάφραση της γλώσσας που εκφωνείται.
 4. Όταν ακούσετε τη φράση Μιλήστε τώρα, πείτε αυτό που θέλετε να μεταφράσετε.

Συμβουλή: Μάθετε πώς μπορείτε να μεταφράσετε μια δίγλωσση συνομιλία.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ομιλίας

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Πατήστε Μενού και μετά Ρυθμίσεις Settings.
 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση. Για παράδειγμα:
  • Για αυτόματη εκφώνηση του μεταφρασμένου κειμένου: Πατήστε Είσοδος ομιλίας. Έπειτα, ενεργοποιήστε την Έξοδο ομιλίας.
  • Για μετάφραση προσβλητικών λέξεων: Πατήστε Είσοδος ομιλίας. Έπειτα, απενεργοποιήστε την επιλογή Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων.
  • Για να επιλέξετε από τις διαθέσιμες διαλέκτους: Πατήστε Περιοχή. Έπειτα, επιλέξτε τη γλώσσα και τη διάλεκτο.
  • Για να επιλέξετε έναν τόνο φύλου: Πατήστε Τόνος. Έπειτα, επιλέξτε άνδρας ή γυναίκα.
   • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες γλώσσες. 

Αλλαγή του ρυθμού ήχου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Πατήστε Μενού  και μετά Ρυθμίσεις Settings και μετά Ταχύτητα.
 3. Επιλέξτε Κανονική, Αργή ή Πιο αργή.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού