Превод чрез говор

Ако устройството ви има микрофон, можете да превеждате произнесени думи и фрази. За някои езици имате възможност да чуете изговаряне на превода.

Важно: Ако използвате екранен четец с включен звук, препоръчваме да ползвате слушалки, тъй като звукът от него може да възпрепятства транскрибирането на говор.

Превод чрез говор

 1. Отворете приложението Преводач Приложението Преводач на телефона или таблета си с Android.
 2. Изберете изходния и целевия език.
  • Превод от: Изберете език долу вляво.
  • Превод на: Изберете целеви език долу вдясно.
 3. Докоснете иконата на микрофон Speak.
  • Ако този бутон е деактивиран, произнесеното от вас не може да бъде преведено.
 4. При подкана да говорите кажете това, което искате да се преведе.

Съвет: Научете как да превеждате двуезичен разговор.

Промяна на настройките ви за говор

 1. Отворете приложението Преводач Приложението Преводач на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете иконата за меню  и след това „Настройки“ Settings.
 3. Изберете настройка. Например:
  • За автоматично изговаряне на преведения текст докоснете Говорно въвеждане. След това включете Синтезиране на говор.
  • За да превеждате обидни думи, докоснете Говорно въвеждане. След това изключете Блокиране на обидните думи.
  • За да изберете от наличните диалекти, докоснете Регион, след което посочете езика и диалекта.
  • За да изберете интонация според пола, докоснете Интонация. След това изберете мъжки или женски глас.
   • Тази функция е налице само за някои езици.

Промяна на скоростта на аудиото

 1. Отворете приложението Преводач Приложението Преводач.
 2. Докоснете иконата за меню  и след това „Настройки“ Settings и след това Скорост.
 3. Изберете Нормална, Бавна или По-бавна.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню