แปลคำพูด

คุณสามารถแปลคำและวลีที่พูดได้ หากอุปกรณ์ที่ใช้มีไมโครโฟน สำหรับบางภาษา คุณจะได้ยินคำแปลซึ่งระบบพูดออกมา

แปลคำพูด

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา
 2. แตะปุ่มภาษาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลือกคู่ภาษาที่จะแปล
 3. แตะ "พูด" Speak หากปุ่มนี้เป็นสีเทา แสดงว่ายังแปลภาษาที่พูดไม่ได้
 4. เมื่อระบบบอกให้ "พูดเลย" ให้พูดข้อความที่ต้องการแปล

เคล็ดลับ: คุณแปลบทสนทนา 2 ภาษาได้ด้วย ดูวิธีการ

เปลี่ยนการตั้งค่าการพูด

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะป้อนข้อมูลด้วยคำพูด
  • หากต้องการแปลคำที่ไม่เหมาะสม ให้ปิดบล็อกคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • หากต้องการเลือกภาษาถิ่นของบางภาษา ให้แตะภาษาใต้ "ภาษาถิ่น" โปรดทราบว่าบางภาษาไม่รองรับภาษาถิ่น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร