Dịch tài liệu và trang web

Bạn có thể dịch trang web và tài liệu trên một số thiết bị.

Dịch trang web

Lưu ý quan trọng: Tính năng này chỉ dùng được ở một số khu vực.

Để dịch trang web, bạn có thể:

Dịch tài liệu

Để dịch toàn bộ tài liệu, bạn có thể làm như sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính