Dịch tài liệu và trang web

Bạn có thể dịch trang web và tài liệu trên một số thiết bị.

Dịch trang web

Lưu ý quan trọng: Tính năng này chỉ dùng được ở một số khu vực.

Để dịch trang web, bạn có thể:

Dịch tài liệu

Để dịch toàn bộ tài liệu, bạn có thể làm như sau:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
73122
false
false