Таны нээхийг хүссэн хуудас одоогоор таны хэл дээр байхгүй байна. Та хуудасны доод хэсэгт байрлах хэлний сонголтоос өөр хэл сонгож болохоос гадна Google Chrome-н орчуулгын онцлог-г ашиглан дурын вэб хуудсыг хүссэн хэл рүүгээ тэр дор нь орчуулах боломжтой.

Как переводить документы и сайты

На некоторых устройствах доступен перевод сайтов и документов.

Как переводить веб-страницы

Важно! Эта функция доступна не во всех регионах.

Как переводить документы

Перевести документ полностью можно следующими способами:

Поиск
Очистить поле поиска
Закрыть поиск
Приложения Google
Главное меню