ترجمه اسناد و وب‌سایت‌ها

می‌توانید وب‌سایت‌ها و اسناد را در برخی دستگاه‌ها ترجمه کنید.

ترجمه وب‌سایت‌ها

مهم: از این ویژگی در همه مناطق پشتیبانی نمی‌شود.

برای ترجمه کردن وب‌سایت‌ها می‌توانید:

ترجمه اسناد

برای ترجمه اسناد به‌صورت کلی، می‌توانید:

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟

این مراحل بعدی را امتحان کنید:

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی