Μετάφραση εγγράφων και ιστοτόπων

Σε ορισμένες συσκευές, μπορείτε να μεταφράσετε ιστοτόπους και έγγραφα.

Μετάφραση ιστοτόπων

Σημαντικό: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις περιοχές.

Για να μεταφράσετε ιστοτόπους, μπορείτε:

Μετάφραση εγγράφων

Για να μεταφράσετε ολόκληρα έγγραφα, μπορείτε να:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού