Sorğuladığınız səhifə hazırda dilinizdə mövcud deyil. Səhifənin aşağısında başqa dil seçə və ya dərhal Google Chrome'un daxildə quraşdırılmış tərcümə xüsusiyyətindən istifadə etməklə hər hansı veb-səhifəni dilinizə tərcümə edə bilərsiniz.

Как переводить документы и сайты

На некоторых устройствах доступен перевод сайтов и документов.

Как переводить веб-страницы

Важно! Эта функция доступна не во всех регионах.

Как переводить документы

Перевести документ полностью можно следующими способами:

Поиск
Очистить поле поиска
Закрыть поиск
Приложения Google
Главное меню