Dịch trang web và tài liệu

Trên một số thiết bị, bạn có thể dịch toàn bộ trang web và tài liệu.

Ứng dụng Dịch dành cho Android không hỗ trợ dịch trang web.

Mẹo: Bạn có thể dịch trang web bằng ứng dụng Chrome dành cho Android.

Dịch tài liệu

Để dịch toàn bộ tài liệu, bạn có thể làm như sau:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?