แปลหน้าเว็บและเอกสาร

คุณจะแปลเว็บไซต์ทั้งเว็บหรือเอกสารทั้งหมดได้ในอุปกรณ์บางประเภท

แปลภาษา Android ไม่รองรับการแปลหน้าเว็บ

เคล็ดลับ: คุณแปลหน้าเว็บด้วยแอป Chrome สำหรับ Android ได้

แปลเอกสาร

หากจะแปลเอกสารทั้งหมด ให้ทำดังนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร