Giúp cải thiện Google Dịch

Bạn có thể giúp làm cho các bản dịch của chúng tôi tốt hơn và thậm chí thêm ngôn ngữ mới với tư cách là thành viên của Cộng đồng Google Dịch.

Tham gia Cộng đồng Google Dịch

  1. Chuyển tới Cộng đồng Google Dịch.
  2. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

Sau khi tham gia và khi truy cập, bạn có thể thấy tùy chọn để dịch hoặc xác nhận các từ, cụm từ hoặc câu trong ngôn ngữ bạn sử dụng.

Dịch từ hoặc cụm từ mới

Khi bạn nhấp vào Dịch, Google Dịch sẽ hiển thị cho bạn các từ hoặc cụm từ để dịch sang ngôn ngữ của bạn.

Mẹo dịch

Hãy dịch các từ hoặc cụm từ giống như khi bạn nói hoặc viết nó. Sửa bất kỳ lỗi ngữ pháp nào. Ví dụ: nếu bản dịch ghi là "bạn nhiêu tuổi", hãy dịch là "bạn bao nhiêu tuổi".

Hãy sử dụng cùng:

  • Cách viết hoa
  • Văn phong, như trang trọng hoặc không trang trọng
  • Thành ngữ và tiếng lóng

Nếu bạn đang thiếu thông tin quan trọng, như giới tính của đối tượng hoặc mối quan hệ với bạn, hãy dịch theo cách bạn nghĩ là hợp lý nhất.

Lưu ý: Chúng tôi có thể hiển thị những đóng góp của bạn cho những người dùng khác (mà không nhận dạng bạn), do đó đừng bao gồm bất cứ thông tin gì riêng tư hoặc cá nhân.

Xác thực bản dịch hiện có

Khi bạn nhấp vào tùy chọn Xác thực, Google Dịch sẽ hiển thị cho bạn một số bản dịch cho một từ hoặc cụm từ sang ngôn ngữ của bạn. Hãy đánh dấu bản dịch nào là đúng hoặc sai.

Giúp thêm ngôn ngữ mới

Bạn giúp chúng tôi thêm ngôn ngữ mới vào Google Dịch một cách nhanh chóng bằng cách dịch và xác thực.

Chúng tôi đặc biệt chú ý đến các ngôn ngữ viết mà người bản ngữ có thể giúp chúng tôi dịch và được sử dụng nhiều trên web. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?