Tulungang pahusayin ang Google Translate

Makakatulong kang gawing mas mahusay ang aming mga pagsasalin, pati na rin ang pagdaragdag ng mga bagong wika, bilang bahagi ng Google Translate Community.

Sumali sa Google Translate Community

  1. Pumunta sa Google Translate Community.
  2. Mag-sign in gamit ang iyong Google account.

Pagkatapos mong sumali, kapag bumisita ka, makikita mo ang opsyong magsalin o mag-validate ng mga salita, kataga, o pangungusap sa mga wika mo.

Magsalin ng isang bagong salita o parirala

Kapag nag-click ka sa Translate, magpapakita ang Google Translate ng mga salita o parirala na isasalin sa iyong wika.

Mga tip sa pagsasalin

Isalin ang salita o parirala katulad nang kung paano ka makikipag-usap o kung paano mo isusulat ito. Itama ang alinmang mga error sa grammar. Halimbawa, kung ang pagsasalin ay nagsasabing "kung paano gulang ay sa iyo," isalin ito bilang "ilang taon ka na."

Gamitin ang parehong:

  • Pag-capitalize
  • Tono, tulad ng pormal o impormal
  • Mga idiom at slang

Kung wala kang mahalagang impormasyon, tulad ng kasarian o relasyon ng subject sa iyo, isalin ito sa paraan na sa tingin mo ay dapat itong nakasulat.

Tandaan: Maaari naming ipakita ang mga kontribusyon mo sa iba pang mga user (nang hindi ka ipinapakilala), kaya't huwag kang magsasama ng anumang pribado o personal.

Patunayan ang isang umiiral na pagsasalin

Kapag nag-click ka sa Validate, ipinapakita ng Google Translate sa iyo ang ilang mga pagsasalin ng isang salita o parirala sa iyong wika. Lagyan ng marka kung alin ang tama at mali.

Tumulong na magdagdag ng mga bagong wika

Tinutulungan mo kaming mabilis na magdagdag ng mga bagong wika sa Google Translate sa pamamagitan ng pagsasalin at pagpapatunay.

Nagbibigay kami ng espesyal na pansin sa mga nakasulat na wika kung saan maaaring makatulong magsalin ng mga katutubong nagsasalita at iyong mga madalas na ginagamit sa web.