Tumulong na pahusayin ang Google Translate

Makakatulong kang gawing mas mahusay ang aming mga pagsasalin, pati na rin ang pagdaragdag ng mga bagong wika bilang bahagi ng Google Translate Community.

Nagbibigay kami ng espesyal na pansin sa mga nakasulat na wika kung saan puwedeng makatulong sa aming magsalin ang mga katutubong nagsasalita at mga madalas na ginagamit sa web.

Matuto pa tungkol sa Google Translate Community

Mga Pagsasaling Na-verify ng Community

Nag-aambag ang mga miyembro ng Komunidad ng Translate sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga pagsasalin. Ang mga pagsasaling may maraming botong "tama" ay lumalabas sa Google Translate na may badge Badge.

Sumali sa Google Translate Community

  1. Bisitahin ang http://translate.google.com/
  2. Mag-sign in gamit ang iyong Google account.
  3. Sa ibaba, i-click ang Community Community.
  4. Sundin ang mga hakbang para tapusin ang pag-sign up.

Magsalin ng bagong salita o parirala

Kapag nag-click ka sa Translate, magpapakita sa iyo ang Google Translate ng mga salita o pariralang isasalin sa iyong wika.  Baguhin kung aling wika ang isinasalin mo sa pamamagitan ng pag-click sa dropdown na menu ng wika Down Arrow Keyboard sa itaas.

Mga tip para sa pagsasalin

Isalin ang salita o parirala katulad nang kung paano ka makikipag-usap o kung paano mo isusulat ito. Itama ang anumang error sa grammar. Halimbawa, kung ang pagsasalin ay nagsasabing, "Ilang taon na ikaw," i-update ito sa, "Ilang taon ka na?"

Gamitin ang parehong:

  • Pag-capitalize
  • Tono, tulad ng pormal o impormal
  • Mga idiom at slang

Kung wala kang mahalagang impormasyon, tulad ng kasarian o relasyon ng subject sa iyo, isalin ito sa paraang sa tingin mo ay dapat itong nakasulat.

Tandaan: Posible naming ipakita ang iyong mga kontribusyon sa iba pang user (nang hindi ka ipinapakilala), kaya huwag kang magsama ng anumang pribado o personal na impormasyon.

Patunayan ang mga pagsasalin o mag-ambag nang direkta sa homepage ng Translate

Kapag na-click mo ang Patunayan sa homepage ng Komunidad ng Translate, magpapakita sa iyo ang Google Translate ng ilang pagsasalin ng isang salita o parirala sa wika mo. Lagyan ng marka kung alin ang tama at mali.

Pagkatapos mong sumali sa Komunidad ng Translate, puwede ka nang gumawa ng mga kontribusyon sa homepage ng Translate. Para magsimula, i-click ang Community Community. Puwede kang gumawa ng mga kontribusyon sa panel sa kanang bahagi.

Magmungkahi ng pag-edit sa isang pagsasalin

Puwede kang magmungkahi ng pagbabago sa Google Translate para pahusayin ang iyong wika. Kung makakita ka ng hindi mainam na pagsasalin, magmungkahi ng Pag-edit Google Translate Pencil Icon

Ilalapat ang iyong suhestyon kapag napatunayan na ito ng Komunidad ng Translate. Ipinapakita ang mga napatunayang pagsasalin sa lahat ng user, at binibigyan ng badge ang mga ito Badge.