کمک به بهبود «ترجمه Google»

برای اینکه کمک کنید دیگران زبانتان را بهتر متوجه شوند، می‌توانید در «همیاری ترجمه Google» بازخورد ارسال کنید. ما به زبان‌های نوشتاری که در وب به‌صورت گسترده استفاده می‌شوند و زبان‌های دارای همیاران مشتاقی که می‌توانند در بهبود کیفیت ترجمه کمک کنند توجه ویژه‌ای داریم.

درباره «همیاری ترجمه Google» بیشتر بدانید.

ترجمه‌هایی که همیاران بررسی کرده‌اند

با بررسی ترجمه‌ها می‌توانید در «ترجمه Google» همیاری کنید. اگر بررسی شما به‌عنوان صحیح علامت‌گذاری شود، ممکن است «ترجمه Google» ترجمه‌تان را با نشان نمایش دهد.

Become a contributor

 1. به «ترجمه Google» بروید؛ 
 2. با حساب Google خود به سیستم وارد شوید؛
 3. در پایین، روی «همیاری»  کلیک کنید؛
 4. برای تکمیل ثبت‌نام، این مراحل را دنبال کنید.

Translate a new word or phrase

Important: We may show your contributions to other users but won’t identify you. Do not include anything private or personal.

When you click Translate, Google Translate shows you words or phrases to translate into your language. To change the language you want to translate, at the top, click the language dropdown menu Down Arrow Keyboard.

Translation tips

Translate the word or phrase the same way you’d speak or write it. Correct any grammatical errors. For example, if the translation says, "How old is you," update to, "How old are you?"

Use the same:

 • Capitalization.
 • Tone, whether it’s formal or informal.
 • Idioms and slang.

If the translation doesn’t include important information like the subject’s gender or relationship to you, translate it the way you think it should be written.

Validate translations & contribute on the Translate homepage

 1. به صفحه اصلی «همیاری ترجمه Google» بروید.
 2. برای دریافت چند ترجمه از یک کلمه یا عبارت به زبان خودتان، روی ارزیابی کلیک کنید. 
 3. علامت‌گذاری کنید کدام ترجمه‌ها صحیح یا غلط است.
نکته: برای همیاری مستقیم در صفحه اصلی «ترجمه Google»، باید به «همیاری ترجمه Google» بپیوندید. برای شروع، روی «همیاری»  کلیک کنید. می‌توانید در پانل کناری همیاری داشته باشید.

ارزیابی کردن و پیشنهاد دادن ترجمه

مهم: کاربران دیگری که در «ترجمه Google» همیاری می‌کنند می‌توانند ترجمه پیشنهادی شما را بررسی کنند. اگر بررسی شما به‌عنوان صحیح علامت‌گذاری شود، ممکن است «ترجمه Google» ترجمه‌تان را با نشان  نمایش دهد.

برای بهبود زبانتان، می‌توانید ترجمه‌های ارائه‌شده در «ترجمه Google» را ارزیابی کنید یا تغییراتی برای آن‌ها پیشنهاد دهید.

 1. برای ارزیابی ترجمه، روی  کلیک کنید یا پیشنهاد ویرایش را انتخاب کنید؛
 2. ترجمه جدیدی در چارگوش نوشتاری وارد کنید؛
 3. روی ارسال کلیک کنید.

Review your translation contribution history

 1. Go to Google Translate
 2. Sign in with your Google account.
 3. At the bottom, click Contribute Community .
 4. To find your contributions, in the right-side panel, scroll and click Impact.

ترجمه نوشتار با مدل‌های بتا

بااستفاده از مدل‌های بتا می‌توانید برای برخی‌از زبان‌هایی که درحال‌حاضر در «ترجمه Google» دردسترس نیستند، ترجمه دریافت کنید.

برای استفاده از مدل‌های بتا:

 1. روی «همیاری» کلیک کنید؛
 2. در پانل «همیاری»، روی ارزیابی «ترجمه‌های بتا» کلیک کنید؛
 3. در چارگوش ترجمه، متنی را که می‌خواهید ترجمه شود وارد کنید.

نکته: مدل بتا چند ترجمه از نوشتارتان را به شما نشان می‌دهد. می‌توانید انتخاب کنید که درباره هر یک از این ترجمه‌ها بازخورد ارائه دهید.

 

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
73122
false
false