ارسال بازخورد در «ترجمه Google»

می‌توانید «ترجمه Google» را به کمک پانل جدید بازخورد ترجمه بهبود بخشید. با این روند، می‌توانید به ما بگویید که آیا از ترجمه‌تان راضی هستید یا نه، توضیح دهید چه چیزی را می‌توانیم بهبود دهیم، و نسخه بهبودیافته ارسال کنید.

پیشنهاد ویرایش

پس‌از ترجمه نوشتار، می‌توانید درباره آن ترجمه بازخورد ارسال کنید.

 1. در رایانه، به ترجمه Google بروید؛
 2. در چارگوش نوشتاری سمت راست، کلمه یا عبارتی را که می‌خواهید ترجمه شود وارد کنید؛
 3. در چارگوش نوشتاری سمت چپ، در زیر ترجمه، روی «رده‌بندی این ترجمه» کلیک کنید؛
 4. «ترجمه خوب»  یا «ترجمه ضعیف» را انتخاب کنید؛
 5. اگر «ترجمه ضعیف»  را انتخاب کردید، دلیل آن را مشخص کنید یا در پایین، روی رد شدن کلیک کنید؛ می‌توانید این دلایل را انتخاب کنید:
  • معنی ناخواسته
  • ناجور یا بی‌ربط
  • بسیار رسمی یا غیررسمی
  • جنسیت اشتباه
  • نامناسب یا توهین‌آمیز
  • موارد دیگر
 6. برای پیشنهاد به‌روزرسانی، روی پیشنهاد ویرایش کلیک کنید؛
 7. در چارگوش نوشتاری سمت چپ، ترجمه پیشنهادی‌تان را وارد کنید؛
 8. روی ارسال کلیک کنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
17645210934456251761