Bruk Google Oversetter-modulen

Du kan bruke Oversetter-modulen til å finne Oversetter-oppføringer på startskjermen.

Legg til modulen

Viktig: 

 1. Trykk og hold på et tomt område på startskjermen.
  • Du kan også trykke og holde på ikonet for Oversetter-appen.
 2. Trykk på Moduler Moduler.
 3. Rull for å finne Oversetter-modulen.
 4. Trykk og hold på modulen.
 5. Flytt modulen til det stedet på skjermen der du vil ha den. Deretter løfter du fingeren.

Endre størrelse på modulen

 1. Trykk og hold på Oversetter-modulen på startskjermen. 
 2. Når du har løftet fingeren, kan du trykke på og dra punktene i hjørnene på modulen. 
 3. Trykk utenfor modulen.

Bruk verktøyraden for snarveier

Viktig: Avhengig av oversettingsspråkene er ikke alle snarveier tilgjengelige til enhver tid.
 • Søkefelt: For å åpne Oversetter-appen raskt, trykk på språkindikatoren oversettelse.
 • Taleinndata: For å snakke direkte i tekstfeltet, trykk på mikrofonikonet .
 • Samtale: For å oversette et ord eller en frase fra et språk til et annet, trykk på Samtale .
 • Transkriber: For å oversette og transkribere samtaler i sanntid, trykk på Transkriber .
 • Word Lens: For å oversette automatisk hva kameraet ser, trykk på Kamera Kamera.
 • Oversetter-utklippstavlen: For å få en rask oversettelse av et ord eller en frase du har kopiert, trykk på utklippstavlen .

Lagrede oversettelser og logg

Du kan finne de lagrede oversettelsene dine, åpne en fane for å se hele loggen, lagre oversettelser eller kopiere oversettelser til utklippstavlen.

For å finne tidligere oversettelser, trykk på tittelfeltet. Her kan du

 • rulle: For å finne loggen din og lagrede oversettelser, rull opp under «Logg» eller «Lagret».
 • åpne en fane: For å gå mellom loggen og lagrede oversettelser, trykk på Over  ved siden av «Logg» eller «Lagret».
 • kopiere: For å kopiere oversettelsen til utklippstavlen, trykk på Kopiér  ved siden av oversettelsen.
 • lagre: For å lagre oversettelsen, trykk på Lagre  ved siden av oversettelsen.
 • høre oversettelser opplest: For å høre den oversatte frasen opplest, trykk på Snakk .
  • Når du trykker på oversettelsen, åpnes detaljene for den i Oversetter-appen.
  • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle språk.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
15816711303397020208
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73122