Използване на приспособлението за Google Преводач

Можете да използвате приспособлението за Google Преводач, за да намирате записи в приложението на началния си екран.

Добавяне на приспособлението

Важно:

 1. Докоснете и задръжте празно място на началния екран.
  • Можете също да докоснете и задържите иконата на приложението Преводач.
 2. Докоснете „Приспособления“ Приспособления.
 3. Превъртете, за да намерите приспособлението за Преводач.
 4. Докоснете и задръжте приспособлението.
 5. Преместете приспособлението до желаното място на екрана, след което вдигнете пръста си.

Преоразмеряване на приспособлението

 1. Докоснете и задръжте приспособлението за Преводач на началния екран.
 2. След като вдигнете пръста си, докоснете, задръжте и плъзнете точките в ъглите на приспособлението.
 3. Докоснете място извън приспособлението.

Използване на лентата с инструменти за бързи действия

Важно: В зависимост от целевите езици не всички бързи действия са налице по всяко време.
 • Лента за търсене: За да отворите бързо приложението Преводач, докоснете индикатора за целевия език.
 • Гласово въвеждане: За да говорите директно в текстовото поле, докоснете иконата на микрофон .
 • Разговор: За да преведете дума или фраза от един език на друг, докоснете иконата за разговор .
 • Транскрибиране: За да преведете и транскрибирате разговор в реално време, докоснете иконата за транскрибиране .
 • Word Lens: За да преведете автоматично това, към което насочите камерата си, докоснете иконата Камера.
 • Буферна памет на Преводач: За да преведете бързо копирана дума или фраза, докоснете иконата за буферната памет .

Запазени преводи и история

Можете да намирате запазените от вас преводи, да превключвате към изглед с пълната история, да запазвате преводи или да ги копирате в буферната памет.

За да намерите предишните преводи, докоснете заглавната лента. Оттук можете да правите следните неща:

 • Превъртане: За да намерите историята си и запазените от вас преводи, под „История“ или „Запазено“ превъртете нагоре.
 • Превключване на изгледа: За да превключите между историята си и запазените от вас преводи, до „История“ или „Запазено“ докоснете .
 • Копиране: За да копирате даден превод в буферната памет, докоснете иконата  до него.
 • Запазване: За да запазите превода, докоснете иконата  до него.
 • Произнасяне: За да чуете преведената фраза, докоснете иконата на високоговорител .
  • Когато докоснете превода, подробностите за него ще се отворят в приложението Преводач.
  • Тази функция не е налице на всички езици.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
8072685317420823153
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73122