Ďalšie informácie o citlivom a spornom obsahu

Pri používaní Prekladača Google sa vám môžu pri slovách označených ako slová s potenciálne citlivým alebo sporným obsahom zobraziť správy, ktoré vás upozornia, že preklady môžu byť považované za nesprávne alebo nevhodné.

Citlivý obsah

Ak Prekladač identifikuje obsah, ktorý by mohol byť považovaný za nevhodný alebo citlivý, pretože môže obsahovať urážlivé slová, môže sa vám zobraziť správa „ Môže obsahovať citlivé výrazy“. Táto správa znamená, že preklad môžu slovníky alebo iné zdroje považovať za citlivý.

Ak Prekladač navrhne, že obsah je nevhodný, môže tiež vysvetliť, prečo je citlivý.

Ak chcete banner „Môže obsahovať citlivé výrazy“ vymazať, vyberte Zavrieť.

Sporný obsah

Ak Prekladač identifikuje akýkoľvek obsah zahŕňajúci informácie, ktoré používatelia označili ako nesprávne alebo nevhodné, môže sa vám zobraziť správa „ Obsahuje sporné výrazy“.

Správa o spornom obsahu sa môže zobraziť, keď:

Ak Prekladač navrhne, že obsah je sporný, môže poskytnúť aj vysvetlenie.

Sporné preklady nemôžeme vždy opraviť, pretože ich niektorí používatelia môžu považovať za nesprávne a iní za správne. Chceme vám pomôcť určiť, či preklad vyhovuje vášmu účelu, keď preklad môže byť považovaný za neinkluzívny, nesprávny alebo škodlivý, a preto zobrazíme správu o spornom obsahu.  

Tip: If you believe that an offensive or disputed content message is inaccurate, you can send us feedback.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73122
false