آشنایی با محتوای مورداختلاف

وقتی از «ترجمه Google» استفاده می‌کنید، ممکن است برای کلماتی که به‌عنوان محتوای مورداختلاف پرچم‌گذاری شده‌اند پیام‌هایی ببینید. این پیام‌ها به شما اطلاع می‌دهد که ممکن است ترجمه‌ها نادرست باشد.

اگر «ترجمه Google» محتوایی را شناسایی کند که حاوی اطلاعاتی باشد که کاربران درباره نادرست یا مناسب بودن آن اختلاف داشته‌اند، ممکن است پیام « حاوی زبان مورداختلاف است» را دریافت کنید.

پیام محتوای مورداختلاف ممکن است در شرایط زیر نشان داده شود:

  • کاربران گزارش دهند که ترجمه نادرست است.
  • خطای جنسیتی احتمالی در ترجمه وجود داشته باشد. درباره ترجمه براساس جنسیت بیشتر بدانید.
  • ترجمه‌های دیگری وجود داشته باشد که شاید خنثی‌تر یا پرکاربردتر درنظر گرفته شود.

اگر «ترجمه Google» پیشنهاد دهد که محتوا مورداختلاف است، ممکن است دلیل آن را نیز شرح دهد.

همیشه نمی‌توانیم ترجمه‌های مورداختلاف را برطرف کنیم زیرا ممکن است ازنظر برخی‌از کاربران نادرست و ازنظر برخی دیگر درست باشد. برای اینکه به شما کمک کنیم تشخیص دهید ترجمه برای هدف شما مناسب است یا نه، وقتی ترجمه ممکن است غیرفراگیر، نادرست، یا مضر محسوب شود، پیام مورداختلاف بودن محتوا را نشان می‌دهیم.  

نکته: اگر فکر می‌کنید پیام محتوای توهین‌آمیز یا مورداختلاف نادرست است، می‌توانید برای ما بازخورد ارسال کنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
73122
false
false