Dùng thử tính năng Dịch phụ đề trong Google Meet

Bạn có thể sử dụng tính năng dịch phụ đề để dịch tiếng Anh (ngôn ngữ nói) sang các ngôn ngữ sau:
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Tây Ban Nha

Tính năng dịch phụ đề hiện mới chỉ được cung cấp cho các phiên bản Workspace sau đây: 

 • Business Plus
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • Education Plus

Nếu các tổ chức của bạn sử dụng Workspace và đăng ký dùng thử tính năng dịch phụ đề trên bản thử nghiệm beta, bạn có thể tiếp tục thử nghiệm thêm các ngôn ngữ và gửi ý kiến phản hồi. Để chọn không tham gia, hãy sử dụng biểu mẫu này.

Bật phụ đề được dịch 

Quan trọng: Tính năng dịch phụ đề chỉ hoạt động với những cuộc họp nói tiếng Anh trên Google Meet. Để sử dụng tính năng dịch phụ đề, bạn phải chọn ngôn ngữ là tiếng Anh cho phần "Phụ đề" và chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch sang cho phần "Phụ đề được dịch".

1. Nhấn vào màn hình để mở chế độ điều khiển cuộc gọi.

2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm and then Hiện phụ đề "". Bạn sẽ nhận được lời nhắc trên màn hình cho biết "Đang bật phụ đề".

3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm and then Cài đặt Cài đặt.

4. Trong phần “Phụ đề trực tiếp”, hãy nhấn vào Ngôn ngữ bản dịch.

5. Chọn ngôn ngữ:

 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Tây Ban Nha

Một dấu kiểm sẽ xuất hiện bên cạnh ngôn ngữ bạn vừa chọn. 

6. Để quay lại màn hình chính, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại and then Đóng .

Lúc này, phụ đề được dịch sẽ xuất hiện trên màn hình bằng ngôn ngữ bạn đã chọn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73122
false
false