نکات و ترفندها

نکته‌های زیر را بررسی کنید تا به شما کمک شود استفاده از «ترجمه Google» را شروع کنید.

بارگیری زبان‌ها برای استفاده درحال حرکت

می‌توانید زبان‌ها را در دستگاهتان بارگیری کنید. با این کار می‌توانید بدون اتصال اینترنت ترجمه کنید. 

برای جلوگیری از بارگیری‌های آهسته یا هزینه‌های اضافی مصرف داده، زبان‌ها را زمانی‌که به Wi-Fi متصل هستید بارگیری کنید.

با نحوه بارگیری زبان‌ها برای استفاده آفلاین آشنا شوید.

ترجمه کردن آنچه که می‌بینید ازطریق دوربین

بااستفاده از دوربین تلفن می‌توانید نوشتار موجود در دنیای اطرافتان را با برنامه «ترجمه» ترجمه کنید. برای مثال، می‌توانید علائم، منوها، یا یادداشت‌های دست‌نویس را ترجمه کنید.

با نحوه ترجمه کردن تصاویر آشنا شوید.

ترجمه کردن مکالمه

برنامه «ترجمه» به شما امکان می‌دهد وقتی فردی به زبانی دیگر صحبت می‌کند آن را تقریباً به‌طور هم‌زمان ترجمه کنید. برای مثال، می‌توانید کنفرانس یا سخنرانی کلاس درس را ترجمه کنید.

با نحوه ترجمه کردن مکالمه دو زبانه آشنا شوید.

ذخیره کردن واژه‌ها و عبارت‌های دلخواه

برای پیدا کردن معنی واژه‌ها یا عبارت‌هایی که معمولاً در واژه‌نامه‌تان ترجمه می‌کنید، می‌توانید سابقه «ترجمه Google» را ذخیره کنید.

با نحوه ذخیره کردن ترجمه‌ها آشنا شوید.

ترجمه با یک ضربه در دیگر برنامه‌ها

می‌توانید نوشتار را بدون رفت و برگشت بین «ترجمه Google» و برنامه دیگری که از آن استفاده می‌کنید ترجمه کنید.

با نحوه ترجمه کردن نوشتار در دیگر برنامه‌ها آشنا شوید.

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی