Thay đổi cài đặt ngôn ngữ của Thanh công cụ

Trên Thanh công cụ của Google dành cho Internet Explorer, bạn có thể tìm kiếm bằng ngôn ngữ khác hoặc thay đổi ngôn ngữ của văn bản xuất hiện trên Thanh công cụ.

Tìm kiếm bằng ngôn ngữ khác

Bạn có thể chọn tìm kiếm phiên bản cho quốc gia cụ thể của Google từ hộp tìm kiếm của Thanh công cụ. Ví dụ: chọn Google.es cho tiếng Tây Ban Nha.

  1. Ở bên phải của Thanh công cụ, nhấp vào cờ lê
  2. Trong phần "Tính năng tìm kiếm", hãy chọn miền quốc gia từ menu thả xuống "Sử dụng trang web của Google".
  3. Nhấp vào Lưu.

Thay đổi ngôn ngữ của Thanh công cụ

Để thay đổi ngôn ngữ của văn bản xuất hiện trên Thanh công cụ, hãy làm theo các bước sau.

  1. Ở bên phải của Thanh công cụ, nhấp vào cờ lê
  2. Trong phần "Cài đặt ngôn ngữ" ở trên cùng, hãy chọn một ngôn ngữ từ menu thả xuống "Ngôn ngữ của Thanh công cụ".
  3. Nhấp vào Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?