Zmena jazykového nastavenia Panela s nástrojmi

Pri používaní Panela s nástrojmi pre Internet Explorer môžete vyhľadávať v inom jazyku alebo zmeniť jazyk textu na Paneli s nástrojmi.

Vyhľadávanie v inom jazyku

Vo vyhľadávacom poli Panela s nástrojmi môžete hľadať pomocou národných verzií služby Google. Ak chcete napríklad používať španielsku verziu, vyberte Google.es.

  1. Na pravej strane Panela s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča.
  2. V sekcii Funkcie vyhľadávania vyberte v rozbaľovacej ponuke „Použiť stránky Google“ doménu krajiny.
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmena jazyka Panela s nástrojmi

Ak chcete zmeniť jazyk textu na Paneli s nástrojmi, postupujte nasledovne:

  1. Na pravej strane Panela s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča.
  2. V sekcii Jazykové nastavenie v hornej časti vyberte v rozbaľovacej ponuke „Jazyk Panela s nástrojmi“ požadovaný jazyk.
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.