Zmena nastavení jazyka

Vyhľadávanie v inom jazyku

Vo vyhľadávacom poli Panela s nástrojmi môžete hľadať pomocou národných verzií Google:

  1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča kľúč.
  2. Na karte Všeobecné vyberte z rozbaľovacej ponuky Použiť stránku Google doménu krajiny.
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Použitie lokalizovaných verzií Panela s nástrojmi

Panel s nástrojmi je k dispozícii až v 40 jazykoch. Ak chcete použiť inú jazykovú verziu, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča kľúč.
  2. Na karte Všeobecné vyberte jazyk z rozbaľovacej ponuky Jazyk panela s nástrojmi.
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.