Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tùy chỉnh Thanh công cụ của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh Thanh công cụ và thậm chí làm cho Thanh công cụ trở nên hữu ích hơn.

Thay đổi ngôn ngữ của Thanh công cụ

Bạn có thể tìm kiếm bằng ngôn ngữ khác hoặc thay đổi ngôn ngữ của văn bản trên Thanh công cụ.

Tìm kiếm bằng ngôn ngữ khác

Bạn có thể chọn tìm kiếm phiên bản cho quốc gia cụ thể của Google. Ví dụ: chọn Google.es cho tiếng Tây Ban Nha.

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt .
 2. Nhấp vào menu thả xuống "Sử dụng trang web của Google".
 3. Trong "tính năng Tìm kiếm”, chọn miền của quốc gia.
 4. Nhấp vào Lưu.
Thay đổi ngôn ngữ của Thanh công cụ

Cách thay đổi ngôn ngữ của văn bản xuất hiện trên Thanh công cụ:

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt .
 2. Nhấp vào menu thả xuống "Ngôn ngữ của Thanh công cụ".
 3. Trong "cài đặt Ngôn ngữ”, chọn một ngôn ngữ.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xem cài đặt Thanh công cụ của bạn ở mọi nơi

Bạn có thể lưu cài đặt Thanh công cụ vào Tài khoản Google để có thể xem chúng trên bất kỳ máy tính nào.

 1. Ở bên phải Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Đăng nhập.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Trên Thanh công cụ, nhấp vào tên hoặc biểu tượng hồ sơ của bạn.
 4. Chọn Truy cập vào cài đặt Thanh công cụ của bạn ở mọi nơi.
 5. Nhấp vào .

Để tắt, hãy làm theo các bước ở trên rồi chọn Hạn chế cài đặt Thanh công cụ đối với máy tính này.

Tìm hiểu cách tạo Tài khoản Google.

Xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ của bạn

Bạn có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ của Google của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể tắt lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ để ngăn lưu trữ các tìm kiếm sau này trong Thanh công cụ.

 1. Chuyển tới hộp tìm kiếm trên Thanh công cụ.
 2. Nhấp vào mũi tên thả xuống rồi chọn Xóa lịch sử.
Tôi không thấy Xóa lịch sử trên Thanh công cụ

Nếu bạn không thấy liên kết Xóa lịch sử ở cuối menu thả xuống, hãy nhập một chữ cái vào hộp tìm kiếm.

Nếu vẫn không thấy Xóa lịch sử, bạn có thể không có bất kỳ lịch sử nào cần xóa hoặc trước đó bạn đã tắt lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ.

Tắt lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ

 1. Trên thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt .
 2. Trong "tính năng Tìm kiếm”, bỏ chọn Lưu trữ lịch sử tìm kiếm trên máy tính của tôi.
 3. Nhấp vào Lưu.

Việc xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ sẽ chỉ xóa các tìm kiếm bạn đã thực hiện trên Thanh công cụ. Cách xóa tìm kiếm và lịch sử duyệt web của bạn ngoài Thanh công cụ:

Xóa các tìm kiếm khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Xóa lịch sử của trình duyệt của bạn trong Google Chrome.

Xóa dữ liệu của trình duyệt cho Google Chrome.

Truy cập nhanh chóng các trang web bạn yêu thích

Để nhanh chóng truy cập các trang web bạn yêu thích, bạn có thể thêm các nút tùy chỉnh. Cách thêm hoặc xóa nút tùy chỉnh:

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt .
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh.
 3. Chọn nút mà bạn muốn thêm.
 4. Nhấp vào Lưu.

Thêm nhiều nút tùy chỉnh

Để thêm nhiều nút, truy cập Thư viện nút trên Thanh công cụ.

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Thư viện nút .
 2. Nhấp vào Mở toàn bộ thư viện.
 3. Trong thư viện, hãy tìm nút mà bạn muốn thêm.
 4. Trong mô tả nút, nhấp vào Thêm vào Thanh công cụ.
 5. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy nhấp vào Thêm.

Nếu bạn muốn tạo nút tùy chỉnh, hãy sử dụng Hướng dẫn bắt đầu API Thanh công cụ của Google.

Sắp xếp nút tùy chỉnh

Cách thay đổi thứ tự các nút tùy chỉnh:

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt .
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh.
 3. Để sắp xếp lại chúng trong danh sách, kéo và thả các nút. Bạn cũng có thể nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh nút rồi nhấp vào biểu tượng mũi tên để di chuyển nút.
 4. Nhấp vào Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?