Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tùy chỉnh Thanh công cụ của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh Thanh công cụ và thậm chí làm cho Thanh công cụ trở nên hữu ích hơn.

Thay đổi ngôn ngữ của Thanh công cụ

Bạn có thể tìm kiếm bằng ngôn ngữ khác hoặc thay đổi ngôn ngữ của văn bản trên Thanh công cụ.

Tìm kiếm bằng ngôn ngữ khác

Bạn có thể chọn tìm kiếm phiên bản cho quốc gia cụ thể của Google. Ví dụ: chọn Google.es cho tiếng Tây Ban Nha.

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấp vào menu thả xuống "Sử dụng trang web của Google".
 3. Trong "tính năng Tìm kiếm”, chọn miền của quốc gia.
 4. Nhấp vào Lưu.
Thay đổi ngôn ngữ của Thanh công cụ

Cách thay đổi ngôn ngữ của văn bản xuất hiện trên Thanh công cụ:

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấp vào menu thả xuống "Ngôn ngữ của Thanh công cụ".
 3. Trong "cài đặt Ngôn ngữ”, chọn một ngôn ngữ.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xem cài đặt Thanh công cụ của bạn ở mọi nơi

Bạn có thể lưu cài đặt Thanh công cụ vào Tài khoản Google để có thể xem chúng trên bất kỳ máy tính nào.

 1. Ở bên phải Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Đăng nhập.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Trên Thanh công cụ, nhấp vào tên hoặc biểu tượng hồ sơ của bạn.
 4. Chọn Truy cập vào cài đặt Thanh công cụ của bạn ở mọi nơi.
 5. Nhấp vào .

Để tắt, hãy làm theo các bước ở trên rồi chọn Hạn chế cài đặt Thanh công cụ đối với máy tính này.

Tìm hiểu cách tạo Tài khoản Google.

Xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ của bạn

Bạn có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ của Google của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể tắt lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ để ngăn lưu trữ các tìm kiếm sau này trong Thanh công cụ.

 1. Chuyển tới hộp tìm kiếm trên Thanh công cụ.
 2. Nhấp vào mũi tên thả xuống rồi chọn Xóa lịch sử.
Tôi không thấy Xóa lịch sử trên Thanh công cụ

Nếu bạn không thấy liên kết Xóa lịch sử ở cuối menu thả xuống, hãy nhập một chữ cái vào hộp tìm kiếm.

Nếu vẫn không thấy Xóa lịch sử, bạn có thể không có bất kỳ lịch sử nào cần xóa hoặc trước đó bạn đã tắt lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ.

Tắt lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ

 1. Trên thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 2. Trong "tính năng Tìm kiếm”, bỏ chọn Lưu trữ lịch sử tìm kiếm trên máy tính của tôi.
 3. Nhấp vào Lưu.

Việc xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ sẽ chỉ xóa các tìm kiếm bạn đã thực hiện trên Thanh công cụ. Cách xóa tìm kiếm và lịch sử duyệt web của bạn ngoài Thanh công cụ:

Xóa các tìm kiếm khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Xóa lịch sử của trình duyệt của bạn trong Google Chrome.

Xóa dữ liệu của trình duyệt cho Google Chrome.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?