Xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ của bạn

Để xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ của Google của bạn, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống trên hộp tìm kiếm trên Thanh công cụ và chọn Xóa lịch sử.

Mẹo: Nếu bạn không thấy Xóa lịch sử ở cuối trình đơn thả xuống, hãy nhập ký tự đơn vào hộp tìm kiếm để xem liên kết Xóa lịch sử.

Nếu bạn không muốn lưu trữ lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng cờ lê cờ lê trên Thanh công cụ..
  2. Trên tab Chung, dưới mục "Tính năng tìm kiếm", bỏ chọn "Lưu trữ lịch sử tìm kiếm trên máy tính của tôi".
  3. Nhấp vào Lưu.

Mẹo: Tìm hiểu cách xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn .