Xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ của bạn

Bạn có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ của Google của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể tắt lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ để ngăn lưu trữ các tìm kiếm sau này trong Thanh công cụ.

Xóa lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ của bạn

  1. Chuyển tới hộp tìm kiếm trên Thanh công cụ.
  2. Nhấp vào mũi tên thả xuống rồi chọn Xóa lịch sử.

Tôi không thấy mục Xóa lịch sử

Nếu bạn không thấy liên kết Xóa lịch sử ở cuối menu thả xuống, hãy thử nhập một chữ cái vào hộp tìm kiếm. Nếu vẫn không thấy Xóa lịch sử thì bạn có thể không có bất kỳ lịch sử nào để xóa hoặc trước đó bạn đã tắt lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ.

Tắt lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ

  1. Ở bên phải Thanh công cụ, hãy nhấp vào cờ lê
  2. Trong phần "Tính năng tìm kiếm", hãy bỏ chọn "Lưu lịch sử tìm kiếm trên máy tính của tôi".
  3. Nhấp vào Lưu.

Giờ đây, Thanh công cụ sẽ không lưu trữ các tìm kiếm sau này của bạn.

Xóa lịch sử tìm kiếm ở những chỗ khác

Bạn cũng có thể muốn xóa lịch sử tìm kiếm và trình duyệt web của mình khỏi các chỗ khác ngoài Thanh công cụ của Google. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Tất cả lịch sử tìm kiếm của Google: Tìm hiểu cách xóa tất cả lịch sử tìm kiếm của Google được liên kết với tài khoản Google của bạn.
  • Lịch sử tìm kiếm của trình duyệt: Tìm kiếm của bạn cũng có thể được lưu trữ trong trình duyệt như Internet Explorer hoặc Firefox. Để tìm hiểu cách xóa thông tin này, hãy xem trung tâm trợ giúp của trình duyệt của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome, hãy tìm hiểu cách xóa lịch sử duyệt web của bạn trong Trung tâm trợ giúp Chrome.
  • Mật khẩu và tên người dùng: Nhiều trình duyệt như Internet Explorer hoặc Firefox cho phép bạn xóa tất cả dữ liệu trình duyệt của mình kể cả cài đặt như mật khẩu được lưu trữ. Xem trung tâm trợ giúp của trình duyệt của bạn để biết hướng dẫn. Nếu bạn sử dụng Google Chrome, hãy tìm hiểu cách xóa dữ liệu duyệt web trong Trung tâm trợ giúp Chrome.
Bài viết này có hữu ích không?