Thiết lập Thanh công cụ của Google

Bạn có thể chọn cài đặt Thanh công cụ của Google, bao gồm ngôn ngữ của bạn, tắt theo dõi lịch sử tìm kiếm và chọn xem có chia sẻ vị trí của bạn hay không.

Chọn ngôn ngữ của bạn

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 3. Chuyển tới Chung tiếp đến "Cài đặt ngôn ngữ".
 4. Chọn ngôn ngữ.
 5. Nhấp vào Lưu.

Tắt cài đặt lịch sử tìm kiếm

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 3. Trong phần "Tính năng tìm kiếm", bỏ chọn "Lưu trữ lịch sử tìm kiếm trên máy tính của tôi".
 4. Nhấp vào Lưu.

Theo dõi và chia sẻ vị trí của bạn

Bạn có thể theo dõi vị trí của mình để nhận các kết quả tìm kiếm địa phương, chẳng hạn như bài đánh giá về các cửa hàng lân cận.

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 3. Nhấp vào Công cụ.
 4. Chọn Vị trí của tôi.
 5. Nhấp vào Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?