ตั้งค่า Google Toolbar

คุณสามารถเลือกการตั้งค่า Google Toolbar ซึ่งรวมถึงภาษา ปิดการติดตามประวัติการค้นหา และเลือกว่าจะแชร์ตำแหน่งหรือไม่

เลือกภาษาของคุณ

 1. เปิด Internet Explorer
 2. บน Google Toolbar ให้คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก
 3. ไปที่ทั่วไป จากนั้น "การตั้งค่าภาษา"
 4. เลือกภาษา
 5. คลิกบันทึก

ปิดการตั้งค่าประวัติการค้นหา

 1. เปิด Internet Explorer
 2. บน Google Toolbar ให้คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก
 3. ในส่วน "คุณลักษณะการค้นหา" ให้ยกเลิกการเลือก "เก็บประวัติการค้นหาไว้ในคอมพิวเตอร์ของฉัน"
 4. คลิกบันทึก

ติดตามและแชร์ตำแหน่งของคุณ

คุณสามารถติดตามตำแหน่งเพื่อรับผลการค้นหาในท้องถิ่น เช่น รีวิวสำหรับร้านอาหารใกล้ๆ คุณได้

 1. เปิด Internet Explorer
 2. บน Google Toolbar ให้คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก
 3. คลิกเครื่องมือ
 4. เลือกตำแหน่งของฉัน
 5. คลิกบันทึก
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร