Prispôsobenie Panela s nástrojmi

Panel s nástrojmi si môžete prispôsobiť a zefektívniť tak jeho používanie.

Zmena jazyka Panela s nástrojmi

Môžete vyhľadávať v inom jazyku alebo zmeniť jazyk textu, ktorý je zobrazený na Paneli s nástrojmi.

Vyhľadávanie v inom jazyku

Môžete vyhľadávať pomocou národných verzií Googlu. Ak chcete napríklad používať španielsku verziu, vyberte Google.es.

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia .
 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Použiť stránku Google.
 3. V časti Funkcie vyhľadávania vyberte doménu požadovanej krajiny.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Zmena jazyka Panela s nástrojmi

Ak chcete zmeniť jazyk textu na Paneli s nástrojmi, postupujte nasledovne:

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia .
 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Jazyk panela s nástrojmi.
 3. V časti Nastavenie jazyka vyberte jazyk.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prístup k nastaveniam Panela s nástrojmi odkiaľkoľvek

Nastavenia Panela s nástrojmi je možné uložiť do účtu Google, aby ste k nim mali prístup z ľubovoľného počítača.

 1. Na pravej strane Panela s nástrojmi kliknite na možnosť Prihlásiť sa.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Na Paneli s nástrojmi kliknite na svoje meno alebo ikonu používateľa.
 4. Vyberte možnosť Pristupovať k nastaveniam Panela s nástrojmi odkiaľkoľvek.
 5. Kliknite na položku Áno.

Ak chcete toto nastavenie vypnúť, vyberte možnosť Obmedziť nastavenia Panela s nástrojmi na tento počítač podľa postupu vyššie.

Postup vytvorenia účtu Google

Vymazanie histórie vyhľadávania Panela s nástrojmi

Históriu vyhľadávania Panela s nástrojmi Google môžete kedykoľvek vymazať. Ak nechcete, aby sa do Panela s nástrojmi ukladali budúce vyhľadávacie dopyty, môžete históriu vyhľadávania Panela s nástrojmi tiež vypnúť.

 1. Prejdite do vyhľadávacieho poľa Panela s nástrojmi.
 2. Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a vyberte položku Vymazať históriu.
Odkaz Vymazať históriu sa nezobrazuje

Ak odkaz Vymazať históriu v dolnej časti rozbaľovacieho zoznamu nevidíte, skúste do vyhľadávacieho poľa zadať ľubovoľné písmeno.

Ak odkaz Vymazať históriu stále nevidíte, znamená to, že buď žiadnu históriu nemáte, alebo že ste históriu vyhľadávania Panela s nástrojmi už predtým vypli.

Vypnutie histórie vyhľadávania Panela s nástrojmi Google

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia .
 2. V časti Funkcie vyhľadávania zrušte začiarknutie políčka Ukladať do počítača históriu vyhľadávania.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Keď vymažete históriu vyhľadávania Panela s nástrojmi, odstránia sa iba vyhľadávania uskutočnené pomocou Panela s nástrojmi. Postup odstránenia histórie vyhľadávania a prehliadania mimo Panela s nástrojmi:

Odstránenie vyhľadávaní, ktoré ste uskutočnili, keď ste boli prihlásený/-á do účtu Google

Odstránenie histórie v prehliadači Google Chrome

Odstránenie údajov v prehliadači Google Chrome

Rýchly prechod na obľúbené webové stránky

Ak chcete rýchlo prechádzať na obľúbené webové stránky, môžete si pridať vlastné tlačidlá. Postup pridania a odstránenia vlastných tlačidiel:

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia .
 2. Kliknite na položku Vlastné.
 3. Začiarknite tlačidlá, ktoré chcete pridať.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridanie ďalších vlastných tlačidiel

Ak chcete pridať ďalšie tlačidlá, navštívte Galériu tlačidiel Panela s nástrojmi.

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Galéria tlačidiel .
 2. Kliknite na možnosť Otvoriť celú galériu.
 3. V galérii vyhľadajte tlačidlo, ktoré chcete pridať.
 4. Pod popisom tlačidla kliknite na možnosť Pridať na Panel s nástrojmi.
 5. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na možnosť Pridať.

Ak chcete vytvoriť vlastné tlačidlo, postupujte podľa príručky Začíname s rozhraním Google Toolbar API.

Usporiadanie vlastných tlačidiel

Poradie vlastných tlačidiel môžete zmeniť takto:

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia .
 2. Kliknite na položku Vlastné.
 3. Poradie tlačidiel v zozname môžete zmeniť ich presunutím. Prípadne vedľa tlačidla kliknite na možnosť Upraviť a presuňte ho pomocou ikon so šípkami.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.