Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Dostosowywanie paska narzędzi Toolbar

Możesz dostosować pasek Toolbar i jeszcze bardziej zwiększyć jego przydatność.

Zmienianie języka paska Toolbar

Możesz wyszukiwać w innym języku lub zmienić język tekstu w pasku Toolbar.

Wyszukiwanie w innym języku

Możesz ustawić wersję Google dla konkretnego kraju, na przykład wybrać Google.es, by szukać w wersji hiszpańskiej.

 1. Na pasku Toolbar kliknij Ustawienia .
 2. Kliknij menu „Użyj witryny Google”.
 3. W sekcji „Funkcje wyszukiwania” wybierz domenę kraju.
 4. Kliknij Zapisz.
Zmienianie języka paska Toolbar

Aby zmienić język tekstu w pasku Toolbar:

 1. Na pasku Toolbar kliknij Ustawienia .
 2. Kliknij menu „Język aplikacji Toolbar”.
 3. W sekcji „Ustawienia języka” wybierz język.
 4. Kliknij Zapisz.

Używanie ustawień paska Toolbar w dowolnym miejscu

Możesz zapisać ustawienia paska Toolbar na swoim koncie Google, by korzystać z nich na każdym komputerze.

 1. W prawej części paska Toolbar kliknij Zaloguj się.
 2. Zaloguj się na konto Google.
 3. Kliknij swoją nazwę lub ikonę profilu na pasku Toolbar.
 4. Wybierz Uzyskuj dostęp do ustawień paska Toolbar w dowolnym miejscu.
 5. Kliknij Tak.

Aby używać ustawień paska tylko na danym komputerze, podczas powyższych czynności wybierz Ograniczanie ustawień aplikacji Toolbar do tego komputera.

Dowiedz się, jak utworzyć konto Google.

Czyszczenie historii wyszukiwania w pasku narzędzi Google Toolbar

W każdej chwili możesz wyczyścić historię wyszukiwania w pasku narzędzi Google Toolbar. Możesz też ją wyłączyć, by Toolbar nie zapisywał przyszłych wyszukiwań.

 1. Przejdź do pola wyszukiwania paska Toolbar.
 2. Kliknij strzałkę w dół i wybierz Wyczyść historię.
Nie widzę opcji Wyczyść historię

Jeśli u dołu menu nie ma linku Wyczyść historię, w polu wyszukiwania wpisz jedną literę.

Jeśli wciąż nie widzisz tego linku, być może nie masz żadnej historii do wyczyszczenia lub historia wyszukiwania w pasku Toolbar została wcześniej wyłączona.

Wyłączanie historii wyszukiwania w pasku narzędzi Toolbar

 1. Na pasku Toolbar kliknij Ustawienia .
 2. W sekcji „Funkcje wyszukiwania” odznacz Zapisz historię wyszukiwania na komputerze.
 3. Kliknij Zapisz.

Wyczyszczenie historii wyszukiwania w pasku Toolbar powoduje usunięcie wyszukiwań przeprowadzonych tylko przy jego użyciu. Aby usunąć historię wyszukiwania i przeglądania spoza paska Toolbar:

Usuń wyszukiwania po zalogowaniu się na konto Google.

Usuń historię przeglądania w Google Chrome.

Usuń dane przeglądarki Google Chrome.

Syzbkie otwieranie ulubionych stron internetowych

Aby szybko otwierać ulubione strony, możesz dodać przyciski niestandardowe. Aby je dodać lub usunąć:

 1. Na pasku Toolbar kliknij Ustawienia .
 2. Kliknij Przyciski niestandardowe.
 3. Zaznacz pole przycisku, który chcesz dodać.
 4. Kliknij Zapisz.

Dodawanie kolejnych przycisków niestandardowych

Aby dodać więcej przycisków, przejdź do galerii przycisków paska Toolbar.

 1. Na pasku Toolbar kliknij Galerię przycisków .
 2. Kliknij Otwórz pełną galerię.
 3. Znajdź w galerii przycisk, który chcesz dodać.
 4. Kliknij Dodaj do paska narzędzi pod jego opisem.
 5. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij Dodaj.

Jeśli chcesz utworzyć przycisk niestandardowy, skorzystaj z Przewodnika dla początkujących po interfejsie Google Toolbar API.

Porządkowanie przycisków niestandardowych

Aby zmienić kolejność przycisków niestandardowych:

 1. Na pasku Toolbar kliknij Ustawienia .
 2. Kliknij Przyciski niestandardowe.
 3. Aby zmienić kolejność przycisku na liście, przeciągnij go i upuść. Możesz również kliknąć Edytuj obok przycisku, a potem zmienić jego położenie, klikając ikony strzałek.
 4. Kliknij Zapisz.
Czy ten artykuł był pomocny?