Ρύθμιση του Google Toolbar

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις του Google Toolbar, όπως τη γλώσσα, την απενεργοποίηση παρακολούθησης του ιστορικού αναζήτησης, καθώς και εάν θα μοιράζεστε την τοποθεσία σας.

Επιλογή γλώσσας

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στις Επιλογές Επιλογές.
 3. Μεταβείτε στις Γενικές και μετά "Ρύθμιση γλώσσας".
 4. Επιλέξτε γλώσσα.
 5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Απενεργοποίηση ρυθμίσεων του ιστορικού αναζήτησης

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στις Επιλογές Επιλογές.
 3. Στην ενότητα "Λειτουργίες αναζήτησης", καταργήστε την επιλογή "Αποθήκευση του ιστορικού αναζήτησης στον υπολογιστή μου".
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Παρακολούθηση και κοινοποίηση της τοποθεσίας σας

Μπορείτε να παρακολουθείτε την τοποθεσία σας, για να λαμβάνετε αποτελέσματα τοπικής αναζήτησης, όπως κριτικές για κοντινά εστιατόρια.

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στις Επιλογές Επιλογές.
 3. Κάντε κλικ στα Εργαλεία.
 4. Επιλέξτε Η τοποθεσία μου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.