Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Προσαρμογή του Toolbar

Μπορείτε να προσαρμόσετε το Toolbar και να το κάνετε ακόμα πιο χρήσιμο, μπορείτε να:

Αλλαγή της γλώσσας στο Toolbar

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε μια διαφορετική γλώσσα ή να αλλάξετε τη γλώσσα του κειμένου στο Toolbar.

Αναζήτηση σε άλλη γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε αναζήτηση σε εκδόσεις του Google για συγκεκριμένες χώρες. Για παράδειγμα: επιλέξτε το Google.es για την Ισπανία.

 1. Στο Toolbar, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Χρήση ιστότοπου Google".
 3. Στις "Λειτουργίες αναζήτησης" επιλέξτε έναν τομέα χώρας.
 4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Αλλαγή της γλώσσας στο Toolbar

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα του κειμένου που εμφανίζεται στο Google Toolbar:

 1. Στο Toolbar, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Γλώσσα Toolbar".
 3. Στην ενότητα "Ρύθμιση γλώσσας", επιλέξτε μια γλώσσα.
 4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Δείτε τις ρυθμίσεις του Toolbar από οπουδήποτε

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας στο Toolbar στο Λογαριασμό σας Google, για να τις βλέπετε από οποιονδήποτε υπολογιστή.

 1. Στα δεξιά του Toolbar, κάντε κλικ στη Σύνδεση.
 2. Συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας Google.
 3. Στο Toolbar, κάντε κλικ στο όνομα ή το εικονίδιο προφίλ σας.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Πρόσβαση στις ρυθμίσεις σας Toolbar από παντού.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Για να το απενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και επιλέξτε Περιορισμός των ρυθμίσεων Toolbar σε αυτόν τον υπολογιστή.

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Google.

Διαγραφή του ιστορικού αναζήτησης του Toolbar

Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησης του Google Toolbar ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το ιστορικό αναζήτησης του Toolbar προκειμένου να αποτρέψετε την αποθήκευση των μελλοντικών αναζητήσεων στο Toolbar.

 1. Μεταβείτε στο πλαίσιο αναζήτησης του Toolbar.
 2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος, και επιλέξτε Διαγραφή ιστορικού.
Δεν εμφανίζεται η επιλογή "Διαγραφή ιστορικού" στο Toolbar

Εάν δεν εμφανίζεται ο σύνδεσμος "Διαγραφή ιστορικού" στο κάτω μέρος του αναπτυσσόμενου μενού, πληκτρολογήστε ένα γράμμα στο πλαίσιο αναζήτησης.

Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται η "Διαγραφή ιστορικού", μπορεί να μην υπάρχει κάποιο ιστορικό για να διαγράψετε ή να έχετε απενεργοποιήσει στο παρελθόν το ιστορικό αναζήτησης του Toolbar.

Απενεργοποίηση του ιστορικού αναζήτησης του Toolbar

 1. Στο Toolbar, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 2. Στην ενότητα "Λειτουργίες αναζήτησης", καταργήστε την επιλογή Αποθήκευση του ιστορικού αναζήτησης στον υπολογιστή μου.
 3. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Η διαγραφή του ιστορικού αναζήτησης του Toolbar διαγράφει μόνο τις αναζητήσεις που πραγματοποιήσατε στο Toolbar. Για να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησης και περιήγησής σας εκτός Toolbar:

Διαγράψετε τις αναζητήσεις σας ενώ είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας Google.

Διαγράψτε το ιστορικό του προγράμματος περιήγησής σας στο Google Chrome.

Διαγράψτε τα δεδομένα περιήγησής σας για το Google Chrome.