Настройване на Google Toolbar

Можете да промените настройките за Google Toolbar, включително да изберете език, да изключите съхраняването на записи в историята на търсенията си, както и да посочите дали местоположението ви да се споделя.

Избиране на език

 1. Отворете Internet Explorer.
 2. Кликнете върху иконата за опции Опции в Google Toolbar.
 3. Отворете Общи и след това „Езикови настройки“.
 4. Изберете език.
 5. Кликнете върху Запазване.

Изключване на настройките за проследяване на историята на търсенията

 1. Отворете Internet Explorer.
 2. Кликнете върху иконата за опции Опции в Google Toolbar.
 3. В секцията „Функции за търсене“ премахнете отметката от „Историята на търсенето да се съхранява на моя компютър“.
 4. Кликнете върху Запазване.

Проследяване и споделяне на местоположението ви

Можете да включите проследяването на местоположението си, за да получавате резултати от местното търсене, като например отзиви за ресторанти в района.

 1. Отворете Internet Explorer.
 2. Кликнете върху иконата за опции Опции в Google Toolbar.
 3. Кликнете върху Инструменти.
 4. Поставете отметка за Моето местоположение.
 5. Кликнете върху Запазване.