Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Персонализиране на Google Toolbar

Можете да персонализирате лентата си с инструменти и да я направите още по-полезна.

Промяна на езика на лентата с инструменти

Можете да търсите на друг език или да промените езика на текста в Google Toolbar.

Търсене на друг език

Можете да изберете търсенето да се извършва с версия на Google за конкретна държава. Например посочете Google.es за Испания.

 1. В лентата с инструменти кликнете върху Настройки Настройки.
 2. Кликнете върху падащото меню до „Да се използва следният сайт на Google“.
 3. В секцията „Функции за търсене“ изберете домейн за държава.
 4. Кликнете върху Запазване.
Промяна на езика на лентата с инструменти

За да промените езика на текста, който се показва в лентата с инструменти:

 1. В лентата с инструменти кликнете върху Настройки Настройки.
 2. Кликнете върху падащото меню до „Език на Google Toolbar“.
 3. В секцията „Езикови настройки“ изберете език.
 4. Кликнете върху Запазване.

Преглед на настройките за Google Toolbar от всяко място

Можете да запазите настройките си за лентата с инструменти в профила си в Google, така че да ги виждате на всеки компютър.

 1. Кликнете върху Вход отдясно в лентата с инструменти.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. В лентата с инструменти кликнете върху името си или върху иконата на потребителския си профил.
 4. Изберете Използвайте настройките си за лентата с инструменти навсякъде.
 5. Кликнете върху Да.

За да изключите функцията, изпълнете стъпките по-горе и изберете Използвайте настройките си за лентата с инструменти само на този компютър.

Научете как да си създадете профил в Google.

Изчистване на историята на търсенето с Google Toolbar

По всяко време можете да изчистите историята на търсенето с Google Toolbar. В състояние сте също да изключите функцията, за да не се съхраняват в лентата с инструменти бъдещите заявки.

 1. Придвижете се до полето за търсене с Google Toolbar.
 2. Кликнете върху стрелката на падащото меню и изберете Изчистване на историята.
Не виждам „Изчистване на историята“ в Google Toolbar

Ако връзката „Изчистване на историята“ не се показва в долната част на падащото меню, въведете произволна буква в полето за търсене.

В случай че пак не виждате „Изчистване на историята“, може да нямате записи за изчистване или по-рано да сте изключили историята на търсенето с Google Toolbar.

Изключване на историята на търсенето с Google Toolbar

 1. В лентата с инструменти кликнете върху Настройки Настройки.
 2. В секцията „Функции за търсене“ премахнете отметката за Историята на търсенето да се съхранява на моя компютър.
 3. Кликнете върху Запазване.

При изчистване на историята на търсенето с Google Toolbar се премахват само заявките, които сте отправили посредством лентата с инструменти. За да изтриете историята на търсенето и сърфирането извън Google Toolbar:

Изтрийте търсенията, които сте извършили от профила си в Google.

Изтрийте историята на браузъра Google Chrome.

Изтрийте данните в браузъра Google Chrome.